DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 479 XII.
Nuzužitci.
Glede nuzužitaka ima se sastaviti posebna osnova, ako
se u veliko vodi gospodarenje sa nuzužitcima ili ako to zalitjevaju
služnosti ili ini obziri.


XIII.
Gojitbena osnova za buduće desetgodište.
U gojitbenu osnovu imaju se uvrstiti:
1. gojitbene radnje za novo pošumljenje, zatim popravke
starih kultura;
2. pomodne kulture kao: odvodnje ili natapanja, zatim
čišdenja, prokresivanja i kresanja, u koliko ne spadaju u medjutimni
užitak, jer dobivenim pri tom drvom ne pokrivaju odnosni
trošak ;
3. mjere glede čuvanja šuma i razdieljenja šuma, kao:
obhumćenja, zagajenja, mjere proti požaru, Čuvanje i čišćenje
prosjeka i t. d.
XIV, Obdeniti propisi glede njekili skrižaljkai
uredjajnog opera ta.


Ovo poglavje sadržaje potanje propise, kakova se ima
oblik dati pojedinim skrižaljkama. Tako je primjerice odredjeno,
da se skrižaljka dobnih razreda i sječna osnova (obda)
imaju za šume služnostima drvarije obteredenima predložiti na
potvrdu političkoj oblasti.


XVI. Godišnji doknadni poslovi.
Ovo poglavje propisuje vodjenje t. zv. spomenara i gospodarstvene
knjige i sabiranje podataka za reviziju gospodarstvene
osnove.
Vodjenje ove potonje ujednostručeno je, te ona knjiga
sadržaje po novom naputku samo dva diela. U prvom dielu
obračunavaju se prihodi na pose za svaki pododjel, a u drugom
dielu sumarno sa ciele gospodarstvene jedinice i gospodarstvene
cieline.


XVII. Revizija uredjajnog operata.
Naputak propisuje dvie vrsti revizija: medjutimn uperiodičku reviziju.