DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 450 —


do 40 ćutaka, dočim su oni u Trausbajkalu na Silingi, koja u
Transbajkalsko jezero utiče, većim dielom mnogo manji i sastavljeni
su samo od 20—30 ćutaka. Oni pak splavovi koji
nose gorivo drvo, transportiraju medjutim i drugu robu, kao
brašno, žito, čaj i t. d.


Za splavljanje plaća se ili mjesečno ili se cesto puta
učini pogodba za cielo vrieme splavljenja. Od ušća Taode do
Tobolska stoji splavljenje od stotine trupaca poprečno 17 rubalja.
Splavljenje po rieci Sessima i Jenisej (u guberniji Jenisajsk)
pa do Krasnojarska (oko 200 vrsta) plaća se po jednome
trupcu 28 kopjejkah. U transbajkalskoj provinciji plaća
se splavljenje po Ononu, Nercu i Chilki za udaljenost od 100
vrsta (107 km.) po jednome trupcu do 40 kopjejkah.


U centralnom dielu azijatske Rusije obavlja se splavljanje
drva po rieci Irtjsu. Troškovi su u obće uzev vrlo maleni;
za splavljanje od 100 ćutaka n. pr. do varoši Pavlodar, a to
je za udaljenost od po prilici 320 km. plaća se 20—60 rubalja
ili po komadu 20—50 kopjejki, a do Omska t. j . za
udaljenost od po prilici 1100 km. plaća se splavljenje po jednome
ćutku 1—1-5 rublje. S. Milutinović.


LISTJ^JEC.


Osobne viesti.


Imenovanja i premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je imenovati: abiturienta šumarstva bivšega križevačkoga
učilišta Milana Kosa šumar, vježbenikom imov. obćine otočke,
a šumar, vježbenika imov. obćine petrovaradinske Gjuru Nenadića
kr. šumar, vježbenikom kod kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove
u Zagrebu oba sa sustavnom pripomoći; nadalje premjestiti kr.
kot. šumara Nikolu Plešu od kr. kot. oblasti u Sušaku kr. žup. oblasti
u Zagrebu.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Eiben, Praktische Amveisung zum Ausstopfen der Vogel fiir alle
Freunde der Ornithologie. 4. izdanje izašlo u Lipskom kod Ernsta. Giena
0-75 M.