DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 73     <-- 73 -->        PDF

^ 383 —


Osobne viesti.


ImenoTanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: svršenog abiturienta križevačkoga učilišta Antuna K os a
šumar, vježbenikom kod kr. imov. otočke sa sustavnom pripomoći;
nadalje kot. šumara imov. obćine otočke u Zavalju Mirka Le p ušic a
nadšumarom iste imov. obćine sa sustavnimi berivi.


t Ivan Adamck kr. nadšuraar u m. a otac našega člana, šumara
im. obćine otočke u Krasnom, Ladislava Adameka, umro je u Otočcu.
Pokojnik, rodjen Čeh, služio je još od vremena krajiške šumske uprave
u predjelima Gorskoga kotara i gor. Krajine a najzadnje u Otočcu te
svagdje ostavio liepu spomen. Bio je do nedavna mnogogodišnji član našega
družtva. Sahranjen je uz mnogobrojno učešće početkom prošloga
mjeseca u Otočcu, gdje je i nakon umirovljenja živio. „Slava mu".


t Tjenceslav Turkorić. Medju našimi domaćimi ljudi, koji su
se vlastitimi silami dovinuti do uglednoga položaja u hrvatskom družtvu
osobito se je odlikovao prošloga mjeseca u Karlovcu preminuli Vjenceslav
Turković, koji je stekao trgovačkimi radnjami i poduzcći liepih
glavnica, kupio zemalj. dobro Kutjevo i najedanput postao jedan od
naših najvećih veleposjednika, a bio je i jedan od naših najvećih industrialaca.
Blagopokojni Turković bio je i podupirajući član našega šum.
družtva, pa je i družtvo osmrtnicom o njegovoj smrti obaviešteno.
Zadnjih godina živio je bolesti radi u posvemašnjem miru. „Pokoj mu
vječni".


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Krška. Krškina statistika i šematizam veleposjeda Hrvatske i Slavonije.
Djelo može se kod samoga pisca naručiti (Zagreb, Pantovčak
20,´a) te stoji u elegantnom uvezu po primjerku 5 kruna. — Dok ga
primimo i pročitamo izreći ćemo o njem naš sud, jer bi ono za naše
prilike moglo važno biti, a i pisac nas tako uvjerava.


Hohere Forstlehraiistalt zu Weisewasser. Bericht ubcr das
Schuljahr 1900—1901. u. Programm.— Ovaj je program izcrpiv i prikazuje
u čitavom obsegu sadanje stanje toga poznatoga šumarskoga učilišta,
koje je uredjeno u glavnom tako, kakovo je bilo uredjeno naše
križevačko šumarsko učilište u zadnje vrieme. Ovo je izvješće tim zanimivije,
što već od šestdesetih godina prošl. stoljeća nije ravnateljstvo
ovoga učilišta, koje već 46 godina obstoji, izdavalo uikakovili izvješća.