DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 308 1897.
do 1901. 50 K.; Šumarija N. Gradiška članarine 62 K.; Šumar
Milan Weiner za lugare članarina 48 K.; Grad Osiek prinos za g. 1902.
20 K.; Akcesista Jure Polović članarinu za g. 1902. lO K.; Profesor
Ivan Partaš članarinu za g. 190^. 10 K.; Gospodar, ured Otočac članarine
660 K.; Nadšumar Antun Miiller članarinu za g. 1901. 10 K.;
Nadzorničtvo krasa Senj članarine lugarah 30 K.; Grad Križevac prinos
za g. 1902. 20 K.; Nadlugar Jakob Fiirle za g. 1901. 6 K.; Sumarnik


W. Miiller članarinu za g. 1902. 10 K.; Nadšumar Teodor Basara II.
obrok članar. 1902?. 5 K.; Dr. David Segen članarinu za g. 1901. 10 K.;
Šum. gosp. izvjestitelj V. Guči članarinu 1900. 10 K.; Abonement poste
Sofia" predplata 10 K.; Šumarija Rajevoselo članarine 56 K.; Šumarija
Garešnica članarina 24 K.; Šumar Josip Schmidt za g. 1901. 10 K.;
Grad Varaždin prinos za g. 1902. 20 K.; Lugar Pavao Knežević za
jLug. viestnik" 2 K.; Šumarija Surčin članarine 16 K ; Kr. šumarija
Jasenovac članarina za g. 1902. 20 K,; Kr. nadšumar Petar Vuković
članarina 10 K.; Šumar Vjekoslav Stublić članarina za godinu 1902.
10 K.; Nadšumar Lazar Petrović članarinu 10 K. ; Citaona Zavidović
(Bosna) u ime predplate 4 K.; Šumarija Otok članarina 34 K.;
Šuman


star 31 godinu, koji je svršio nauke u Križevcih dobrim uspjehom i
položio viši državni šumarski izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva,
sa 11 godišnjom neprekinutom šumarskom praksom, od te 6
godina u svojstvu samostalnog upravitelja šumarije, vješt svim upravnim,
uredovnim i vanjskim poslovom, kao i njemačkom i hrvatskom jeziku,
ter ovlast, civil, mjernik, traži mjesto kod kojeg domaćeg vlastelinstva.


Svjedočbe šalju se na zahtjev odmah.


Pobliže kod uredničtva.


Broj 601 ex 1902.


uTo


Prodaja 9044 jelovih, omorikovih
i jairopovih stabala.


Temeljem dozvole visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 28. veljače t. g. broj 13794, obdržavati će se na 9. svibnja


t. g. u 10 sati prije podne u uredovnici podpisanog predsjedničtva
dražbena prodaja niže navedenih stabala nalazećih se u šuraah zem
Ijištne zajednice urbarne obćine Ravnagora.