DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 295 —


Mitrovici šumar, pristavi u XI. činovnom razredu; nadalje kr. šumar,
vježbenika Andriju Petračić a šumar, vježbenikom kod imov. obćine
gradiške, svršenog slušača kr. šumarske akademije Antuna Muhvić a
šumar, vježbenikom kod imov. obćine otočke, a svršenog šumara Josipa
Bujan a šumar, vježbenikom kod imov. obćine gradiške; sve sa sustavnimi
berivi odnosno pripomoći.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo:
Kopač, bolesti i neprijatelji vinove loze. Izašlo u Zagrebu. Giena
80 filira.


Dr. Rorig 1 Appel, die Bekampfung der Feldmause. Kaiserl. Gesundheitsamt,
Biologische Abtheilung fiir Land- u. Forstwirthschaft.
Flugblatt Nr. 13. Izašlo kod Parey´a i Springera u Berlinu. Giena pojedince
5 pfeniga a 100 kom. 4 marke- Preporučamo nabavu ne samo
ovoga lista, već i svih ostalih našim šumarima i gospodarima radi vanredno
jeftine ciene a velike koristi pojedinih „listova". Tako evo i ovaj
„Flugblatt Nr. 13" gospodara i šumara upoznaje prokušanim sredstvima
da so obrani od miševa. Sadržaj je i ovoga lista vrlo dobar i poučan.


Gfehrhardt, die theoretische u. praktische Bedeutung des arithmetischen
Mittelstammes. Izašlo u Tiibingenu.
Bade, die mitteleuropeischen Siisswasserfische. Od toga je djela
izašla u Berlinu kod Walthera 15. i 16. svezka; ciena svezke 50 pfen.


Normalien-Saininlung fiir den politiscben Vervvaltungsdienst (za
Austriju). Izašla je Beču 10.—14. svezka toga djela ^kod Manza. Ciena
svezke 1 marku.


Zakoni I normativne naredbe.


Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 27. ožujka 1903.
br. 33.498 kojom se proglasuje riešitba kr. ug. ministarstva financija
od 14. prosinca 1901. br. 85.473 glede biljegovanja gruntovnili
izvadaka što ili imovne obćine nabavljaju.


U pogledu biljegovanja gruntovnih izvadaka, što ih imovne obćine nabavljaju
izdalo je kr. ugarsko ministarstvo financija na kr. financijalno ravnateljstvo
u Zagrebu sliedeće riešenje od 14. prosinca 1901. b:oj 85472.


Uz povratak priloga ubavješćujem ravnateljstvo, da se prema odredbi
zak. čl. LIX. 1870. gruntovni izvadci, imajući se uredovno nabavit
usljed naredbe višje upravne ili vladine oblasti po imovnim obćinama
izključivo u svrhu ustanovljenja prava užitničtva, imaju prosto od bi-
Ijegovine izpostaviti, nu u zaporci ovjerovljenja valja vazda iztaknuti


*