DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 63     <-- 63 -->        PDF

-- 237 — --


Odgovor.


Paušal za uzdržavanje službenih konja uživajućim činovnikom krajiških
imovnih obćina pripadaju za sva službovanja obavljena u vlastitom
području samo paušalovane, dotično stegnute dnevnice, te ne imadu isti
prava na nikakove ine pristojbe sve dotle dok obavljaju službu, koja
po njihovom zvanju u njihov djelokrug spada.


Prema tomu ne mogu zahtievati, da im se dopitaju posebne pristojbe
za putovanja unutar njihovog službenog područja prigodom sudbenih
očevidah radi smetanja posjeda i sličnih uredovanja, jer su isti po
svom položaju zvani, da u takovih stvarih zastupaju interes imovne
obćine i da razpravam prisustvuju.


Samo onda, kada bi ovakovo službovanje imali obaviti izvan njihovog
službenog teritorija, mogu si kao i za sva ina službovanja zaračunati
i propisane veće pristojbe, stegnutu ili podpunu dnevnicu, te
kilometrinu.


Od suda su vlastni zahtievati samo gore navedene pristojbe, a
isti će im ih i dopitati samo u toj izmjeri.


Izim pripadajućih im pristojba imadu činovnici imovnih obćina
prigodom sudbenih razprava pravo zahtievati samo još naknadu biljegovina
kao faktični trošak, dočim ne mogu tražiti, da im se plati sastavak
tužbe i slični poslovi, koje su službe radi obaviti imali.


Navedene pristojbe imade činovnikom namiriti imovna obćina kao
i za ostala službovanja bez obzira na to, da li će isti po protustranci
istoj naknadjeni biti ili ne.


Različite viesti.


Zagrebačko ribarsko družtvo kani osnovati ribnjak u okolici
zagrebačkoj i baviti se uzgojem riba u ribnjaku koje bi kasnije puštalo
u naše vode, te nam je priposlalo sliedeću okružnicu, kojom govori o
svojih ciljevih i poziva pojedine prijatelje ribarstva u svoje kolo. Ova
okružnica, koju rado preporukom priobćujemo, glasi:


Zagrebačko ribarsko družtvo uslobodjuje se p. n. Vašem gospodstvu
sliedeću molbu staviti:


Pošto je poznata stvar, da je ribarstvo u našim sladkim vođama
na rubu propasti, čega radi dolazi svakim danom sve manje ribe na
trg, a i ono što dodje, jest najslabije vrsti, što se onda nudja uz nečuveno
veliku cienu na prodaju, tako, da se mora to stanje upravo
požaliti, kad se sjetimo naših liepih i zgodnih vodnih prilika.