DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 160 —


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati šumarskoga pristava imov. obćine križevačko Sanđora
pl. La j era * računarskim oflcialom iste imov. obćine, nadalje
šumar, pristava imov. obćine gjurgjevačke Vaclava Fuks u kot. šumarom
u X. činovnom razredu kod iste imov. obćine, a abituriente šumarstva
Emila Heraka, Filipa Stipčića i Stjepana Ferenčića šumarskim
vježbenicima kod križevačke imovne obćine; nadalje kod imovne obćine
petrovaradinske protustavnika gospodarstvenoga ureda Velimira Stan ko
vica nadšumarom u IX. činov. razredu, a šumar, pristava Jovana
Matic a kot. šumarom u X´. činov. razredu kod iste imovne obćine, konačno
abiturijenta šumarstva Krešimira pl. Stanisavlj e vi^ća privremenim
kr. šumar, vježbenikom kod kr. kot. oblasti u Slatini sve
sa sustavnimi berivi odnosno pripomoći.


Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo imenovao je u statusu činovnika
uprave državnili šuma u Hrvatskoj i Slavoniji kr. šumar, kandidatima
u XI. činov. razredu: kr. šumarskog vježbenika Mihajla Vassanyi-
a u području kr. šumarskoga ureda u Otočcu a izpitanog šumara
Ladislava Szilagy-a u području kr. šumarskoga ravnateljstva u
Zagrebu.


U privatno j šumarskoj službi imenovan je abiturijent šumarskog
učilišta križevačkog Oskar S e i d e 1 šumar, pristavom kod vlastelinstva
u Doljnjem Miholjcu.


Premještenja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao je premjestiti
kr. nadšumara Ernesta Gzeisberger a iz područja kr. šumarskog
ravnateljstva zagrebačkog u područje kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima
u svojstvu računarskog protustavnika, a kr. šumara Pavla Melčickog
a iz područja kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima u područje
kr. šumar, ravnateljstva zagrebačkog povjeriv mu upravu kr. šumarije u
Vranovini i konačno kr. šumara Ladislava Stromskog a iz Vranovine
u Ivanjsku.


I. družtv. podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovski kr. odsječ.
savjetnik i zemalj. šumar, referent zajedno sa vriednimi članovi svoje
porodice imao je nesreću, da ih je vlastito malo pseto, sumnjivo s bjesnoće,
nagrizlo, na što odoše u Budimpeštu u Pasteurov zavod na lie*
Imenovan već prije, nu slučajno nije ovo imenovanje već prije u ovom
listu oglašeno. Ur.