DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 47 -


Usljed toga sazvao je V adoje pl. Koro8keny-i na dne


26. ožutjka 1876. u prostorijah hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga
družtva u Zagrebu šumare na dogovorni sastanak, kojemu
je prisustvovalo oko 30 šumara, a od strane kr. zem,
vlade odsječni savjetnik dr. Ante Stojanović, koji je sabrane
šumare srdačno pozdravio i obečao družtvu podporu kr. zemaljske
vlade.
Za predsjednika sastanka bijaše izabran c. kr. sumarnik
u miru Antun Tomie, a za bilježnika sam sazivač sastanka
Vladoje pl. K6roskeny.


Svrha svoga sastanka bila je, da se uzmu u pretres osnove
družtvenih pravila, što ih bijahu sastavili V. pl. Koroskenj


i vi. nadšumar Vatroslav Eački.
Družtvo se je imalo zvati »Hrv a tsko-slavonsko šumarsko
družtvo«. Nakon pretresa pravila preduzet je izbor
privremenog središnjeg odbora, u koji budu izabrani: Antun
Tomić, Josip Ettinger, Franjo Rosipal, Franjo Cordašić, Mijo
Vrbanić i Vladoje pl Koroskenj, a za zamjenike Vladimir
Vichodil i D. Srnka. Podjedno je nadšumar Virgil Mallin
predložio izrađjeni naputak za ovaj odbor.


Pošto se je Franjo Ćođaršić na časti odbornika zahvalio
bude na njegovo mjesto izabran Emil Durst, a njegovim zamjenikom
Hugo Grund.


Ovaj odbor obdržavao je svoje sjednice na dne 29. ožujka,


4. travnja, 7. kolovoza, 22. i 23. kolovoza, 9. i 26. rujna i
11. listopada g. 1876.
U ovih sjednicah bavio se je privremeni odbor redigovanjem
družtvenih pravila, primanjem novih članova, postavljanjem
povjerenikah, a osim toga pretresao i prihvatio je po
tadanjem šumarniku baruna Prandaua Adolfu Danhelovsky-u
u ime družtva sastavljenu »Spomenicu hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva<;, glede onoga diela zakona VII. od godine
1875., ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob
iztraživanju čistoga prihoda šume i za tim glede naputka za
procjenu šumah od 17, lipnja 1876. br. 24.163, izdanoga radi