DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 87     <-- 87 -->        PDF

— 125 —


činit će vlastnici onili šuma, koje su gotovo izključivo sposobne samo
za izradbu francuzk e dužice - dok budu na tom trgu vladale tako
povoljne prilike, kakove vladaju danas.


Odgovor


na pitanje priobćeno u br. I. „Šumarskoga lista" od ove
godine.


U navedenom slučaju može se dotičnik obratiti predstavkom na
vis. kr. zemalj. vladu, u kojoj ima navesti razloge s kojih traži,
da mu se prepis sposobnika izdade. Visoka će kr. zemalj. vlada tada
odlučiti ima li razloga molbi udovoljiti ili ne, jer gore citirana naredba
veli, da se izdati mož e ali ne veli da se mora.


Različite viesti.


t Dr. Eolbert Hartig i Dr. Tuisko Lorey. U zadnje vrieme umrla
su dvojica odličnih njemačkih šumarskih stručnjaka. Dne 9 listopada pr. g.
umro je Dr. R. Hartig (rodj. 1889.) profesor botanike u sveučilištu u Monakovu.
Napustiv šumarsku upravnu službu nakon kratkog vremena,
bavio se je kasnije samo botanikom, postao najprije docentom i profesorom
botanike na pruskoj šumarskoj akademiji u Eberswalde-u od
kuda je g. 1878. pošao za profesora botanike na sveučilište u Monakov.
Hartig bavio se mnogo znanstvenim radom, naročito iztraživao bolesti
drvlja i postao na tom polju jednim od prvih kapaciteta, te je i njegovo
djelo „Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten", u razmjerno kratko vrieme
doživilo tri izdanja. Osim toga napisao više drugih djela i članaka kojimi
je izašao na svjetski glas, te je uz veliko saučešće, naročito znanstvenih
krugova, u Monakovu sahranjen. — Na sam Božić pr. g. preminuo
je naglom smrću — od kapi kao i Hartig — profesor šumarstva na sveučilištu
u Tiibingenu Dr. Tuisko Lorey (rodj. 1845.). Lorey bio je jedan
od najodličnijih šumarskih stručnjaka u Njemačkoj u obće, napose u
"VViirttemberžkoj. Lorey mnogo je u obće literarno radio, izdavao je i
uredjivao uvažen list: „AUgemeine Forst.- n. Jagđzeilung" što izlazi u
Frankfurthu n. M. kao mjesečnik, a najvećih si je zasluga stekao monumentalnim
djelom: „Handbuch der For.stv^issenschaft" — 3 debele knjige


— što ga je izdao u savezu s odličnim! njeraačkimi stručnjaci iz Njemačke
i Austrije.
Izložbu rogovlja i lovačkih trof^a priredjuje i opet naše „obće
hrv. družtvo za gojenjenje lova i ribarstva" dne 9. veljače i to u dvo