DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 120 —


se to naredbenim putem preinačiti ne da, već se i u sam zakon
dirati mora. Nu to neka ne bi smetalo; vrieme i okolnosti čine
nuždnim, da se i zakon, u koliko je tomu protivan, promieniti
mora. Upravo če biti u ovom slučaju istinska ona narodna,
koja veli: »nužda zakon mieiija«. U glavnom neka ostaje i
nadalje zakon kakav jest, ali se pojedini paragrafi tako promieniti
mogu, kako to opravdani interesi struke i stručnog podmladka
zahtievaju.


Umoljavamo stoga, mjerodavne faktore, da bi se ovim
važnim pitanjem pozabaviti izvoljeli i uzeli ga ozbiljno u pretres,
tim više, sto se ne tiče samo jur službujućih stručnjaka,
već posredno, i same šumarske nastave. Potonja će naime moći
samo onda valjane sile uzgajati, kad te sile budu znale, da
će u svojem budućem zvanju biti onako obskrbljene i zauzeti
onaj socijalni položaj, na koji imadu pravo polag svojih, nauka
i spreme. I. P


ZJISOTJ^IK:.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: kod imovne obćine križevačke kot. šumara Ivana
Bečka nadšumarom-procjeniteljem u IX. činov. razredu, a šumar, pristava
Mirka Maj era kot. šumarom u X. činovnom razredu, nadalje kod
imovne obćine gjurgjevačke šumarske vježbenike Matiju Grdenića i
Jurja Franješa šumarskim pristavima u XI. činov. razredu, sve sa
sustavnim berivima.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo:


Krešić, Svjetska izložba u Parizu god. 1900. Ovo djelo, koje se
Oavi opisom zadnje parižke izložbe, našlo je i u stranim krugovima
osobito priznanje, naročito francuskim visokim vladinim krugovima.


Las2;oivsky, Hrvatske povjestne gradjevine. Knjiga I. sveska 9. i 10.


Izlazi nakladom piščevom kod A. Scholtza u Zagrebu. 0 ovom smo se