DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 8     <-- 8 -->        PDF

46 —


jedini zapriečiti i ođkloniti, što je po šumarstvo štetno, ne
koiistno? U obće može se za napredak koje tako razgranjene
struke — kako je šumarstvo — uspješno raditi, kada svikoliki
pozvani u tu svrhu u bližji doticaj ne dolaze? Izkustvo uči — ne.


Pojedini glasovi su često vapijućih u pustinji. Samo složnim
i zajedničkim radom možemo najglasnije prepriečiti neovlašćeno
i nedopuščeno postupanje sa šumami, pomoći usavršiti redarstvene
i urediti šumske odnošaje, dići vriednost šumskih površina
i šumske ciene drva, uvesti dobro, na zdravih temeljih
počivajuće kućanstvo, pružati piscem potrebne podatke, skupljene
na svestranih izkustvih. Zajedničkim radom poticati
ćemo jedan drugoga i pozvati svekolike sile u to kolo, da pomognu
prosvjetiti struku, kojoj bi se prosvjetom samo u našem
obćinstvu nazori popravili.


Znajući, da je to cilj svih nas šumara, da naše sile kamo
usredotočimo, obraćam se Vašoj blagorodjenosti, da pomognete
Vašim Vama počinjenim šumarskim i šumarsko-pomoćnim
osobljem osnovati »šumarko družtvo« sjedištem u Zagrebu.


Nije sada na meni ovdje obrazložiti zadaće takovoga družtva,
kojemu je pravac višje gore označen, a program svaki nas u
nutarnjemu svojemu nosi, već najtoplije preporučam oživotvorenje
istoga ako želimo po njem napredovati, kako naša braća
na jugu i sjeveru napreduju.


Tvrdo uvjeren, da bez družtva u nas u našoj struci napredka
ne ima; da bez takovoga nikada ne ćemo biti u domu
svoji niti moći uzporediti se našim nama u svojstvu ravnim
izvan kruga domovine naše, jer ne ćemo znati samostalno dielovati,
usudjujem se poslati u prigibu /. blagorodjenosti Vašoj
listivu, koju blagoizvolite podastrieti poštovanomu Vašemu
osoblju, da pojedini vlastoručnim podpisom pristup svoj u šumarsko
družtvo zajamčiti izvoli«.


Ovaj poziv našao je liepa odziva, jer se je sa svijuh strana
domovine javilo do 150 šumara koji su kanili družtvu pristupiti.