DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 45 —
Glavnim pokretačima ove liepe i´odoljubne zamisli bijahu
tadanji kr. županijski nadšumar Vlado je pl. Koroskenji
u Zagrebu i vlastelinski nadšumar Vatrosla v Račk i u Djakovu.


Prvi izdade dne 27. siečnja 1876. na sve šumare u Hrvatskoj
i Slavoniji proglas, koji <5u obzirom na njegovu važnost
po historiju našega družtva doslovno priobditi :


Proglas glasi:


,Nebrojene jadikovke preko našega kukavnoga stanja šumskoga
gospodarstva, iznesene u javnost množinom članaka svih
naših domaćih glasila, koja se brinu o podignudu narodnjega
blagostanja, za tim svestrane želj6 naših šumara, da se gospodarstvo
i kućanstvo u šumarstvu kod nas podigne na njemu
dostojno mjesto, napokon višestrani pozivi mojih prijatelja i
drugova, ohrabriše me na novo, da stupim u akciju.


Pouzdan u domoljubnost, kojom je omilila našim bez razlike
narodnosti šumarom hrvatsko-slavonska domovina, da ju
zovu svojom i njom se ponositi žele, laćam se težke zadaće.
Ali nadam se, da ću ju tim laglje izvesti, jer se ufam u podporu
vriednih naših šumara, koji su sigurno voljni za razvitak
i napredak struke i žrtve doprinašati. Oni bo uvjereni jesu,
da je radnja najvažniji faktor u sticanju materijalnih dobara,
da je ona osnov imovini i prvi uvjet umnoženju iste. Cim se
dobrim gospodarenjem imovina povećava, boljša se materijalno
stanje onoga, koji njom upravlja.


S toga ufam se, da mi ne de moje njekoje rieči pasti na
jalovo tlo, ved da će odjeknuti u srdašcih naših u korist domovini,
rodu i narodu i na osvjetlanje šumarske struke raditi
želedih šumara.


Gotovo nikoga ne ima medju nami, koji ne bi priznao
koliku važnost i upliv imadu šume u gospodarstvu i koje
mjesto zaslužuje, da zauzme šumarstvo u našem narodnom gospodarstvu.


Možemo li ravnodušno gledati postupanje sa sumarni u obće ?
Može li nam biti svejedno što se u šumarstvu i za njegov razvitak
čini i namjerava, a da se ne čuj^gaš glas ? Mogu li po