DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 107 —


Nakon jednog tjedna kad smo skupa išli u lovište, naperili
smo mimo stana bivšeg krvnika, kojeg kuda bijaše već
izvan grada i ako bude doma, da ga posjetimo. I doista nadjosmo
ga, Venzličko mu odmah predstavi mene i moga kolegu,
a drago mu bijaše mlade »jagare« upoznati. Medjutim
Venzličko ga zamoli, da nam pokaže njesto od njegova alata,
koji je on rabio kod krvničke službe, što on dragovoljno i
učini. Tuj nam pokaza užeta, s kojim se vješaju odsudjeni na
vješala i male modele od vješala, pokaza nam i četiri mača,
koji su bili više manje hrdjom nahukani, s kojim je već mnogo
glava odsječeno. Od ta četiri mača bijaše jedan najveći, taj
me je najviše zanimao, a krvnik reče, da je i najstariji, i da su
ovim mačem prije 160 godina (malo više. Ur.) ovdje u Novom Mjestu
»die krobatischen Rebeller Zriny und Frankopan gekopft«. Te su
rieči i na maču pri držku bile urezane, kao dan i godina, kad
su pogubljeni. Medju ostalim primjeti i to: da je ovaj mač
riedko upotrebljivan, jer ne samo što je omašan, već za rab-
Ijenje za svaku ruku nespretan, po tom on sudi, da je njegov
šukundjed, od koga ovaj mač potiče, morao biti jaka Ijudesina
i pouzdane ruke, dok si je tako omašan mač dao skovati, a
možda da su u ono vrieme i razbojnici Ijudesine bili. Ostala
tri mača, kako smo ili razgledali, bili su u razmjerju mnogo
lagši i prema onom kraći. Primjeti i to, da si je svaki, kad
je od svog otca preuzeo majstorluk, obično dao načiniti novi
mač, kako mu je za ruku najbolje pristajao i tako je sin od
otca baštinio cielu krvničku spravu. Još izvadi iz jedne škrinje
debelo remenje, B kojim se običavaju odsudjeni na stratištu
prije pogubljenja vezati. U toj škrinji imao je raznih žigova,
klješta, čavala, s kojim su u stara vriemena odsudjenike mučili.
Pokaza nam i tri pečata pečatnjaka svi od željeza, koji
da potiču od plemića i dvie vrsti mendjuša od ženskinja, kojima
je već odavna mač glavu skinuo. Htio nam je dapače
pokazati svoju vještinu, kako se postupa na stratištu, kad se
hoće čovjeku glava sjeći i postavi jedan omašan stolac na sred
sobe, na kom su već, kako reče, mnogim odsudjenim glave