DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 106 —


Uspomena iz prvih godina mojega praktičnoga


službovanja.


Godine 1848. nakon svršenih nauka u bivšoj šumarskoj
akademiji u Mariabrunu, budem dodieljen sa svojim kolegom
od c. kr. vojnog zapovjedničtva u Beču, kao bivši krajiški pitoraac
c. kr. dvorskom lovnom nadmeštru u bečkom Novom
Mjestu u praksu.


Prigogom moje prakse, bilo je jednog dana u početku
mjeseca rujna iste godine, kad sam iz lovišta išao jednim puteljkom
kroz kukuruzna polja kudi, opazih na istom puteljku
čovjeka oštrim korakom koracati misleći, valjda što je opazio
za sobom »jagera«. Podvostručim moj korak, da ga dostignem.
Možda će biti zvjerokradica, koji po poljima zamke i lovke na
zečeve i trčke meće. Cim sam ga dostigao upitah ga, što on
u to doba, a bijaše vee mraČak, po polju traži; valjda stavlja
zamke na divljač. On mi na to odvrati, da se tim ne bavi,
već da ide iz bližjeg sela kući. Upitah ga, tko je i čim se bavi ?
Reče mi, da je po svom zvanju krvnik, sad već u miru, i da
stanuje za sad u Novom Mjestu. U razgovoru upitah ga, zašto
je išao u mir, a još krepak´^ Odgovori, kad su krvničko mjesto
prenesli u Beč onda da su ga stavili u mir. — Blizu ulaza u
grad razstadoh se s njime.


Cim sam kući došao, pripoviedih našem starom »jagaru,«
koga smo zvali Venzličko, a taj nas je imao po lovištu voditi
i pokazivati, da sam se sastao sa bivšim krvnikom u kukuruzovnom
polju pred mraćak, misleći da taj čovjek zamke na
divljač stavlja, što sam mu i predbacivao. Na što mi jagar
Venzličko odvrati da ga drugi put pustim u miru. On ga
pozna dobro, a mnogo put mu na uslugu stoji, jer mu dokaže
zvjerokradice, koji po usjevima na divljač zamke meću i love,
a to mi »jageri« bez »spiona« nismo kadri sve doznati, — a on —
Venzličko — da će mene i moga kolegu s njime upoznati,
pak ćemo kod njega i vidjeti, što će nas možda i zanimati
kano: sprave za vješala, mačeve s kojima su odsudjenim glave
sjekli i t. d.
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 107 —


Nakon jednog tjedna kad smo skupa išli u lovište, naperili
smo mimo stana bivšeg krvnika, kojeg kuda bijaše već
izvan grada i ako bude doma, da ga posjetimo. I doista nadjosmo
ga, Venzličko mu odmah predstavi mene i moga kolegu,
a drago mu bijaše mlade »jagare« upoznati. Medjutim
Venzličko ga zamoli, da nam pokaže njesto od njegova alata,
koji je on rabio kod krvničke službe, što on dragovoljno i
učini. Tuj nam pokaza užeta, s kojim se vješaju odsudjeni na
vješala i male modele od vješala, pokaza nam i četiri mača,
koji su bili više manje hrdjom nahukani, s kojim je već mnogo
glava odsječeno. Od ta četiri mača bijaše jedan najveći, taj
me je najviše zanimao, a krvnik reče, da je i najstariji, i da su
ovim mačem prije 160 godina (malo više. Ur.) ovdje u Novom Mjestu
»die krobatischen Rebeller Zriny und Frankopan gekopft«. Te su
rieči i na maču pri držku bile urezane, kao dan i godina, kad
su pogubljeni. Medju ostalim primjeti i to: da je ovaj mač
riedko upotrebljivan, jer ne samo što je omašan, već za rab-
Ijenje za svaku ruku nespretan, po tom on sudi, da je njegov
šukundjed, od koga ovaj mač potiče, morao biti jaka Ijudesina
i pouzdane ruke, dok si je tako omašan mač dao skovati, a
možda da su u ono vrieme i razbojnici Ijudesine bili. Ostala
tri mača, kako smo ili razgledali, bili su u razmjerju mnogo
lagši i prema onom kraći. Primjeti i to, da si je svaki, kad
je od svog otca preuzeo majstorluk, obično dao načiniti novi
mač, kako mu je za ruku najbolje pristajao i tako je sin od
otca baštinio cielu krvničku spravu. Još izvadi iz jedne škrinje
debelo remenje, B kojim se običavaju odsudjeni na stratištu
prije pogubljenja vezati. U toj škrinji imao je raznih žigova,
klješta, čavala, s kojim su u stara vriemena odsudjenike mučili.
Pokaza nam i tri pečata pečatnjaka svi od željeza, koji
da potiču od plemića i dvie vrsti mendjuša od ženskinja, kojima
je već odavna mač glavu skinuo. Htio nam je dapače
pokazati svoju vještinu, kako se postupa na stratištu, kad se
hoće čovjeku glava sjeći i postavi jedan omašan stolac na sred
sobe, na kom su već, kako reče, mnogim odsudjenim glave
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 108 —


odsječene, i ako koji od nas izvoli na stolac sjesti . . ., na što mu
naš Venzlieko odvrati, neka se za sad mani te predstave, jer
ćemo zakasniti u lovište te bi nas mogao naš principal iznenaditi,
što bi nam neugodno bilo.


Kad smo od krvnika otišli u lovište, reče nam uz put
»jagar« Venzličko, da je on krvnika prekinuo u pokazivanju
njegovog majstorluka, pošto je na njem opazio, da se je dobrano
rakijom napio i da se zna često i drugim pićem opiti, a kako
je i onako nešto šumast, kako ga pozna, moglo bi se lako
dogoditi; da bi kod predstave, kako on s mačem postupa kad
glavu sječe, mogao nas koga osakatiti. Zapitali svoga kolegu,
koji je iz gornje Hrvatske Krajine rodom, kakovi su to ljudi
bili, kako krvnik reče »krobatische Eebeller Zrinj i Frankopan«,
koji su ovdje u Novom Mjestu smaknuti, gdje mi baš kraj
tog stratišta, koje je samo sa četir kamene već izlizane pločice
bilo označeno, često prolazimo, a ja od tih ne znam ništa.
On mi reče, da niti on ne zna, nu jedino zna što je vidio,
da u Hrvatskoj ima ruševina od kula i gradića, koji da su
bili njegda Zrinjskoga i Frankopaua. — Nije se u to vrieme o
njima ništa u školi učilo a niti inače pripoviedalo.


Od tog vremena nismo više posjetili krvnika, niti sam
ga ja vidjao. Kako je ono revolucionarno vrieme bilo, prilično
riedko smo se mi »jagari« po lovištu dali vidjeti, jer su zvjerokradice
mah preoteli, a mi im nismo bili kadri na put stati.
Koncem godine 1849. budem ja sa svojim kolegom u bivšu
Vojnu Krajinu odpravljen, te budem dodieljen c. kr. petrovaradinskoj
pukovniji u Mitrovicu za c. kr. šumara.


Bijaše godine 1854. u jesensko doba, kad sam na parobrodu
putovao iz Titela u Novisad. Tuj na parobrodu upoznah
se sa Ilijom Okrugićem bivšim kapelanom u Petrovaradinu.
U razgovoru spomenuh, da sam služio u Petrovaradinskoj pukovniji,
na što on primjeti, da je Mitrovica negda veliki rimski
grad bio, i da se ondje može naći rimskih starina, osobito na
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 109 —


bivšem rimskom groblju, i da je on od svoga prijatelja dobio
više komada rimskih novaca, što su u Mitrovici nadjeni. Na
to mu primjetih, da se još gdjegdje tamo može naći rimski
novac, ali ga prosti sviet ne sakuplja, jer u njem ne nalazi
nikakvu vriednost, izim ako bi bio od zlata i dao se unovčiti.
Cigani kotlari, kako sam vidio, uzimaju stari bakreni novac,
jer s njime kotlove krpaju i tako starog rimskog novca sve
riedje biva i nestaje ga.


Rekoh mu nadalje, što se tiče negdašnjeg rimskog groblja
koje je blizu Mitrovice, da bi se tamo mogle još kojekakove
starine izkopati, nu da mi ono nije pravo poznato, akoprem sam tamo
više godina stanovao. Nisam saznao, da se je ondje šta osobita
našlo izim rimljanskih razlupanih cigletina i koji odlomak
sarkofaga, jer je to groblje od prijašnjih generacija prekopavano
i pretraženo. O tom sam se i sam uvjerio ; rekoše mi
to i ciglari koji su zemlju i pješak kopali, a čuo sam to i od
drugih, koji mi pripovjedaše, da ako su gdje na kakvi sarkofag
slučajno naišli, bio je svaki preokrenut i razlupan. Jedan lugar
koji je u blizini tog groblja stanovao, imao je svoj kućni triem
popločen sa pločama od rimskih sarkofaga, koji su bili i
s napisi providjeni i nije on, niti njegov otac u njima ništa
našao osim zemlje. Rekoh kapelanu Okrugiću, da se nisam
toliko za starine interesirao, jer to ne spada u moju struku,
inače da sam mogao koji put doći do kakvog predmeta, nu
možda on znade, zapitah ga, kakvi su to ljudi bili Zrinjski i
Frankopan, koji su odavna u bečkom Novom Mjestu od krvničke
ruke smaknuti i kraj njihovog sam stratišta za moga
boravljenja u Novom Mjestu često prolazio. On odvrati mi:
»kako ne bi znao, ta to su bili knezovi, koji su po Dalmaciji
i Hrvatskoj svoje gradove i veliki posjed imali i mnogo proti
Turcima vojevali«. To sam htio rado znati, jer sam vidio i
imao u ruci onaj mač s kojim je krvnik te knezove pogubio.
Na to on skoči sa stolca — »šta, vi ste vidjeH taj mač, pak
gdje i kako ste do njega došli?« Ja mu sve točno pripoviedih,
kako sam gore opisao, a to ga je još više uzrujalo — pak
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 72     <-- 72 -->        PDF

- 110 —
reče, zašto si ga nisam pribavio. »Šta bi s njim počeo ja onda
nisam znao tko su ti pogubljenici, da bi taj mač, s kojim je
glava sječena mogao imati kakovu vriednost; — a za kupiti
treba imati novaca, kojih onda nisam imao, baš da bi mi ga
krvnik na prodaju nudio«. Napokon mi je Okrugle savjetovao,
da ako mi je kako moguće, da se Čim prije u Novo Mjesto
zaputim i ako taj mač kod krvnika još nadjem, da ga svakako
nabavim, da de mi se to dobro izplatiti, jer taj mač ima veliku
historičku vriednost.


Ja mu obedah, da kanim svakako u Beč ići, jer imam
nuždnog posla kod zoologičkog-botaničkog družtva, kojemu sam
i član, te ču se tom zgodom zaputiti u Novo Mjesto i taj
liistorični mač potražiti. Tako se ja rastadoh s Okrugičem u
Novom Sadu.


Godine 1855. u mjesecu rujnu zaputio se ja u Beč i odsjedoh
na Viđenu u svratištu »k zlatnom janjetu«. Drugi dan
moga boravka u istom hotelu pregledah listu dospjelih gostova
i opazih, da je tu odsjeo profesor dr. Josip Pančić iz
Biograda, koga sam od prije samo po vidjenju poznavao. Tu
se s njime na skoro pobliže upoznah i kako od njega saznah,
da se od duže vremena ovdje bavi i još da će nekoliko dana
ostati, jer se bavi sa korekturom »Flore Srbije« koju je dao
zoologičko-botaničkom družtvu, da ju u razprave dade tiskati.
(Tiskano god. 1856. u Verhandlungen des Zoologisch-botanischen
Vereins in Wien, Band VI. str. 475.) Ja mu odvratih
da sam i ja ovomu driižtvu došao, kojemu sam i član, i dao
mu jednu razpravu iz našeg predjela »Der sjrmische Sumpf
Obedska bara und seine Vogelwelt«. (Otiskano medju
razpravama istog družtva. Band. VII. godina
1857. strana 71), onda i ja, da se želim kući povratiti,
a uz put imam još jednu misiju obaviti, koju mi je
Ilija Okrugič osobito preporučio (pozna Okrugića) a to jest,
da potražim u Novom Mjestu kod Beča onaj mač, kojega sam
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 111 —


kod krvnika vidio, s kojim su Zrinjski i Frankopan u Novom
Mjestu pogubljeni. Na to Pančić prekrstivši ruke čisto iznenadjen
zapita me, zar da ja znam za taj mač i da li sam ga
doista vidio. Ja mu sve pripovjedih, kako sam jur gore naveo
i kako sam Okrugidu pripovjedao, što da sam vidio i čuo, te
da mislim za 3—4 dana otići u Novo Mjesto sbog tog mača.
Pančić mi na to reče, da će me on uz put pratiti do Novog
Mjesta. Dok smo skupa u Beču bili, nije me propustio u mojoj
sobi pohoditi i izpitivati me o tom maču i naškim imena bilja
iz moga predjela.


Pošto se je i Paučić za taj mač veoma zanimao, uvidih
da taj može imati doista veliku historičnu vriednost, kakoiOkrugić
reče, te odhičih, što prije otići u Novo Mjesto, Kako sam namislio
tako i učinih. Dadoh sobarici moju kartu, da ju Pančiću
uruči, izpričav se, da sam morao prije odputovati i da
ću ga sutra dan u Novom Mjestu dočekati.


V


Cim sam došao u Novo Mjesto, prvo mi je bilo potražiti
Btan negdašnjeg krvika, gdje je u moje vrieme stanovao. No
žalibože, kako mi ondje stanar reče, da se je od ovud već
prije više vremena odselio. Odavle zaputio se ja jednom svojem
prijatelju, od kojega sam se nadao, da će on za njega znati.
Isti mi reče, da se je bivši krvnik poslie revolucije, naime


g. 1851., preselio u Madjarsku u susjedno mjesto Neudorf i
da je prije tri godine umro, a da njegova žena još tamo živi,
koju mogu naći, pače reče mi i kuće broj, gdje stanuje. Ja
se odmah zaputih u to mjesto, koje nije bilo daleko i nadjoh
udovicu, koja me je od onda još poznala. Odmah ju zapitah :
ima li još koji mač, što je njezin pokojni imao. Reče mi, da
više ništa od njegovog alata nema, već da ga je pokojni još
za svog života sveg razpačao i prodao, a da sve to nije ni
onako skoro ništa vriedilo; mačeve je kao prosto gvoždje na
funte nožarom prodao, koji da su valjda iz njih noževe pravili,
jer su bili od dobrog čelika. (Ovaj se je mač ipak uzčuvao
i kako znamo nalazi se, nu sad opet kao relikvija, u Bečkom
Novom Mjestu. Ur.)


ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 112 -
Ja sam baš do nje došao, rekoh joj, da kupim oiiaj veliki
i najstariji mač kojega je imao. Ona mi odvrati, zašto ga
nisam još onda kupio, da bi da bi mi ga pokojni drage volje
prodao, jer za njega kasnije nije ni onako ništa vredio. Rekoh joj da
sam sada naručbu dobio, da ga kupim, misleći u sebi, da sam
onda znao što sada znadem, ne bi ga propustio kupiti. I tako
se ja snužden razstadoh od udovice.


Sutra dan u jutro zaputih se na kolodvor, cekajud na
bečki vlak, kojim ima Pančič doći, na što isti i dojuri i htjede
u Novom Mjestu iz kupea izaći. Tuj mu ja priskočih da ostane
i pripoviedih mu, što se je desilo s mačem. Bilo mu to vrlo
žao. Razstadosmo se, on odjuri željeznicom preko Madjarske,
a ja drugim vlakom preko Semeringa kući.


Jos. Ettinger.


Opazka uredničtva. Mnogi će možda od cienjenih
čitalaca reći, da ovaj članak ne spada svojim sadržajem u ovakovo
stručno glasilo kao što je naš »Š. L.«, ipak držimo, da
ne bi pravo učinili kad ga ne bi priobdili, je potiče iz pera
našeg starog i uvaženog stručnjaka a uz to sadržaje reminiscencija
zanimivih za nas svakoga.


Odgovor na članak „0 načinu procjene goriva u
našim proredama".


Htjedoh se već osvrnuti na članak VII. svezke »Šumarskog
lista« od prošle godine: »Katastralni nacrti i reambulacija
šumskih medja«, no kasnije odustah od toga uvjeren, da si je o
njem stvorio svaki cienjeni čitatelj našeg glasila svoj sud,
kako je zaslužio. Sada pako ovlašten , nakan sam osvrnuti
se na članak u I. svezci »Šumarskog lista« od o. g. pv)d gornjim
naslovom.


Ne vodi me na tovoljapolemizovanja, većsam
slobodan, da pred javnosti opravdam naša proredj
iva nj a, da iztaknem svrhu istih i pricjene proredomizradjenogdrvlja.