DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 105 —


»Obzirom na to, da je proizvodnja hrastove
dužice n našim hrasticima mnogo stradalauslied
oštre konkurencije, naročito sa strane Amerike
a i Rumunjske, umoljava hrvatsko-slavonsko šumarsko
družtvo visoku kr. hrvatsko-slavonskodalmatinsku
zemaljsku vladu, da kod mjerodavnih
faktora uloži svoj upliv, da prigodom obnove carinskih
trgovačkih ugovora budeshodnimi čarinskimi
mjerami zašti(5ena naša dužičarska proizvodnja,
da se uvoz stranoj dužici u naše carinsko
područje otežča a izvozu te robe što vise pogoduje´^


Skupština je predloženu resoluciju u cielosti usvojila sa
predloženim nadopunjkom po I. družtvenom podpredsjedniku
velemožnomu g. Ferdi Zikmundovsky-u, da se družtvo obrati na
trgovačku komoru u Zagrebu i u Osieku sbog povedenja zajedničke
akcije u tom predmetu.


Nakon toga pročitao je družtveni tajnik stigavše brzojavne
pozdrave skupštini i to od Gospodarstvenoga ureda petrovaradinske
imovne obćine u Mitrovici, članova: Vilima Dojkoviča
iz Daruvara, Stankoviča i Radojčića iz Mitrovice, B. Dugača
iz N. Gradiške, koje je skupština pozdravila sa burnim Zivili!


Pošto je time bio dnevni red glavne skupštine izcrpljen
zaključio je družtveni predsjednik presvietli gospodin Mark o
grof Bombele s skupštinu sliedećim riečima:


»Veleštovana gospodo!« Srdačno Vam zahvaljujem na
mnogobrojnom posjetu ove glavne skupštine, želim Vam sretan
povratak Vašim domovima i sretnu novu godinu, te zaključujem
XXV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva.«


Sakupljeni skupštinari popratili su ove rieči družtvenog


predsjednika burnim usklicima :!>Zivio predsjednik! «