DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 104 —


konkurencija dužice spomenutih zemalja s druge strane uzrokom
je, da se danas u šumah naše monarkije, naročito naših domaćih
hrasticih proizvodi samo oko četvrtine one množine dužice,
koja se je oko treće četvrti minulog stoljeća proizvadjala.


— Naročito sve žešćom konkurencijom Amerike počela se je
sa stalnih trgova iztiskivati ne samo irancezka dužica već i
njemačka bačvarska roba, te se ista u velikoj množini uvaža
u Njemačku, pače prodire čak u našu monarkiju. Polag statističkih
izkaza pada uvoz naših dužica u Njemačku konstantno
od g. 1889. Te je godine izvezeno u Njemačku 661.000 metričkih
centi većinom bačvarske gradje, dočim godine 1900.
niti polovica ove množine, naime, samo 319.000 metričkih
centah.
Uvoz dužice u našu monarkiju počeo je rasti, te je već
prošle godine 1900. uvezeno glasom statističkog izvještaja


42.000 metričkih centi strane dužice, većinom iz Rumunjske i
Amerike.
Izvoz naše dužice u Njemačku pasti će i stog razloga, jer
se novom njemačkom carinskom osnovom kani carina na dužicu
povisiti. Uzev u obzir samu povišicu kao i način računjanja
težine hrastovine — u tom slučaju m´ mjesto sa 600 kgr. sa
800 kgr. a na našu štetu — iznosit će ta povišica na carini
prema dosadanjem iznosu kojih 50%.


Da će se amerikanska dužica sve više uvažati na razna
tržišta, na koja naša dužica ide, svjedoči okolnost, što se od
strane nekih njemačkih i austrijski h firma sklopila posebna
udruga sa sjedištem u Beču, koja će se baviti izključiv o
uvozom i prodajom sam o američke dužice. Dosadanja štetna
konkurencija Amerike na dužičarskom trgu osjetit će se dakle
u buduće još jače, nuždno je s toga, da se ova naša grana
šumarske proizvodnje prigodom obnove carinskih ugovora što
bolje zaštiti, pa se s toga predlaže, da hrvatsko-slavonsko
šumarsko družtvo u svojoj glavnoj skupštini, koja će se dne


29. prosinca 1901. u Zagrebu obdržavati, stvori sliedeću rezoluciju
: