DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 103 —


u smislu družtvenih pravila obavljen izbor istoga, te je kao
odbornik izabran šumarnik ogulinske imovne obćine Dragu tin
Mocnaj.


Povodom razprave, gdje bi se imala obdržavati bududa


XXVI. glavna skupština hrvatsko - slavonskog šumarskoga
družtva bude zaključeno, da se opredieljenje mjesta prepusti
družtvenom upravljajudem odboru time, da se po mogudnosti
uvaži podneseni predlog družtvenoga elana D. Nanieinija, vlastelinskog
nadsumara u Djakovu, glede obdržavanja skupštine i
izleta u Bosnu i Hercegovinu.
Na glavnoj skupštini stavljeni su sliededi predloži:


I. Prema zaključku upravljajudeg odbora od 3. prosinca
1901. stavio je družtveni tajnik obzirom na izvještaj pododbora,
otisnut u broju 1. »Šumarskog lista« za g. 1902 str. 32.,
predlog, da se u §. 1. »poslovnika za glavnu skupštinu hrvatsko-
slavonskog šumarskoga družtva« uvrsti kao treda alineja
sliededa ustanova:
»Ustmeni predloži mogu se u skupštinah stavljati samo o
predmetu, koji se nalazi u razpravi prema dnevnom redu, i o
takovih predmetih, koji se tiču unutarnje uprave družtva (§. 5.
točka 4. družtvenih pravila)«.


Ovaj prer^log usvojila je skupština u cielosti te zaključila,
da se prema tomu skupštinski poslovnik nadopuni.


II. Član upravljajudeg odbora i urednik * Šumarskog lista«
kr. profesor šumarstva Ivan Partaš podnio je sliededi predlog:
Oko trede četvrti netom minuloga stoljeda dominirala je
na svjetskom tržištu hrastova dužica — franceska i njemačka —
potičuda iz šuma naše monarkije, naročito slavonska dužica
poznata sa svoje osobite kakvodo. U zadnjoj četvrtini XIX.
vieka počela se na svjetskom tržištu sve jače osjedati konkurencija
stranih zemalja, naročito: Sjeverne Amerike, Bosne i
Rumunjske. Prem se dužica ovih zemalja vedinom nemože polag
svoje kakvode sasvim uzporediti našoj naročito slavonskoj dužici,
ipak je ta dužica počela osvajati strana tržišta i potiskivati
našu glasovitu dužicu. Povišenje šumskih taksa s jedue a