DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 100 —


Svi ovi u dobro shvadenom interesu đružtva privedoše sve
svoje područno osoblje u naše kolo tako, da je danas hrv.slav.
šumarsko družtvo jedno od najbrojnijih i materijalno
najosiguranijih družtva u Hrvatskoj i Slavoniji. Neka im svim
skupa bude izrečena u to ime na ovom mjestu najsrdačnija hvala.


U pogledu družtvenog »šumarskog muzeja« zaključeno je
u odborskoj sjednici od 28. prosinca 1901. na predlog u tu
svrhu izabranog pododbora sliedede:


1. da se zamoli vis. kr. zem. vlada neka bi sporazumno
sa hrv.-slav. šumarskim družtvom namjestila na kr. šumarskoj
akademiji još jednog podvornika, za kojega bi družtvo dalo u
»šumarskom domu« bezplatan stan i polovicu plade. Ovo namještenje
imalo bi uzsliediti pod uvjet, da je dotični podvornik
dužan svaki dan posije podne obavljati radnje u šumarskom
muzeju, koje mu po družtvenom upravitelju muzeja
opredieljene budu, a u nedelju prije podne, kada će muzej biti
za obdinstvo otvoren, da ima preuzeti službu pazitelja u muzeju.
2. da se sa zahvalnošću prihvati izjava I. družtv. podpredsjednika
vel. g. Ferde Zikmundovsky-a, da de upravitelju
šumarskog muzeja družtv. odborniku profesoru Ivanu Partašu
pridieliti stalno u pomoć jednog činovnika iz šumarskoga odsjeka
kr. zem. vlade, a u slučaju potrebe i više njih, koji bi
obavljao poslove asistenta u šum. muzeju uz njeku nagradu
tako, da bi odpala potreba namještenja posebnog asistenta.
3. da se prostorije šumarskog muzeja prema potrebi
griju ;
4. da se sbirke istoga nadopunjuju u okviru dotacije,
opredieljene u tu svrhu svakogodišnjim proračunom družtva;
5. da se šumarski muzej drži otvorenim za obdinstvo
svake nedelje od 9 sati prije do I sat posije podne ;
6. da se šumarski muzej drži otvorenim za slušatelje kr.
šumarske akademije 3 dana u tjednu i to samo posije podne.
Napomenuti mi je, da je proračunom za g. 1902. opredieljena
u svrhe družtvenog šumarskog muzeja svota od 2000 K.,
koja de obzirom na napred razložene poprimljene mjere posve