DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 99 —


naših drugova i članova mnoga podpora i utrti mnoga suza,
te hrv.-slav. šumarsko družtvo nije moglo da ljepše završi
25.-godišnjicu svojega obstanka, nego li osnućem ove zaklade,
koja 6e se doskora u život privesti.


Kako minulih godina, tako smo i g 1901. primili od vis.
kr. zem. vlade podporu od 1200 K. za promicanje društvenih
svrha, a 400 K. za izdavanje »Lugarskog viestnika«. Na čemu
joj budi izrečena najsmjernija hvala.


Nadalje smo posredovanjem I. družtvenog podpredsjednika
vel. g. Ferde Zikmundovsky-a dobili od hrv.-slav. zem.
hipotekarne banke u Zagrebu znatnu podporu od 2000 K.,
plativu počam od g. 1901. kroz 5 godina u iznosu od 400 K.
za uzdržavanje šumarskog muzeja. Neka bude s toga velemož,
gospodina I. podpredsjedniku kao i darovateljici izražena najsrdačnija
hvala u ime družtva.


U ime podpora izplatili smo udovam i sirotčadi društvenih
članova: a) iz družtvene pripomodne zaklade za godinu 1900.
200 K., za g. 1901. 200 K.; b) iz društvenih prihoda na
račun g. 1900. 200 K., a na račun g. 1901. 280 K. Pošto
se je podpora iz družtvenih sredstavah od godišnjih 200 K.
pokazala prenizkom, bilo bi shodno, da se ova podpora povisi
na 400 K., koje povišenje družtvena sredstva podpuno
dozvoljavaju.


Družtveni »jubilarni štipendij za polazak kr. šumarske
akademije« od godišnjih 680 K. podieljen je Velimiru pl. K6roskeny-
u.


Sto se tiče broja družtvenih članova, to mi je čast izvjestiti,
da družtvo naše broji danas: 7 začastnih članova, 56 utemeljiteljnih,
17 podupirajudih članova, 375 članova I. razreda,
1148 članova II. razreda i 44 predbrojnika, ukupno 1603 člana.


Naročito su si stekli zasluga za sabiranje novih družtvenih
članova vel. gg. družtveni podpredsjednici Ferdo Zikmundovskj
i Josip Havas, zatim predstojnik kr. nadšumarskog ureda] u
Vinkovcih Ivan Csipkay, predstojnik kr. šumskog ureda u
Otočcu Vinko Nagy, te upravitelji krajiških imovnih obdina.