DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 44


niče«, koju <5e đružtveni upravljajući odbor za kratko vrieme izdati,
da prikaže dosadanju povjest i razvoj družtva u svim tančinama.


Veleštovana gospodo!


Sadanje hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo nije prvo
šumarsko družtvo u našoj domovini.


Osnude prvog šumarskog družtva u Hrvatskoj i Slavoniji
spada medju tekovine narodnog hrvatskog pokreta iz prve polovice
minulog stoljeda, kada su dr. Ljudevit Gaj, grof Janko
Draškovid i ostali domorodci u svojem rodoljubnom zanosu
ustali, da hrvatski narod trgnu iz mrtvila, u koje je upao bio.


Uz ina družtva, koja su tada zasnovana, da probude narodnu
sviest i da preporode književnost našu, bude g. 1842.
osnovano i hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo, koje si je
stavilo zadaćom, da unapredi gospodarstveno stanje u zemlji.
Po tadanjem običaju imalo je gospodarsko družtvo da bude i
stjecištem šumara, pak se je u tu svrhu ustrojio u krilu gospodarskoga
družtva posebni odsjek šumarski.


Nu videdi šumari, da im u svezi sa gospodarskim družtvom
ne ima pravoga obstanka, sastaše se na 26. prosinca 1846. na
nadbiskupskom dobru Prečecu, a na čelu im žarki rodoljub
Karlovčanin Franjo Sporer na dogovor, da osnuju prvo »hrvatsko-
slavonsko šumarsko družtvo«.


Novo ustrojeno ovo družtvo počelo se je liepo razvijati
pod predsjedničtvom Dragutina Kosa i Franje Sporera tako,
da je broj članova narasao ved u prvoj godini na 160.


Prema ustanovam svojih pravila, obdržavalo je družtvo
šumarske sastanke po raznih krajevih domovine, i to g. 1850.
i 1851. u Zagrebu, a g. 1852. u Pakracu.


Nu ovo mladjahno družtvo nije bilo od dugoga vjeka, Usljed
novo nastalih političkih prilika u Hrvatskoj i Slavoniji za vrieme
absolutizma, maknuti su duševni pokretači družtva Franjo
Sporer i Dragutin Kos iz Hrvatske, pak zaspa i ovo prvo šumarsko
družtvo.


Kada su političke prilike krenule na bolje te zemlji vraden
ustav, opet se je pokrenula medju šumarima misao, da si
osnuju novo družtvo.