DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 97 —


nizmu, koji mu prema njegovoj važnosti u narodnom gospodarstvu
naše domovine pripada.


Ovi zakoni k jednu su i dokazom velikoj skrbi, što ju je
Preuzvišeni glavar zemlje svietli Ban Dragutin grof Khuen
Hedervarj , diČni pokrovitelj hrv-slav. šumarskoga družtva,
priklonio šumarstvu i šumarskoj struci, znajući da u našim šumama
leži najveće bogatstvo zemlje, te su upravo za vrieme
njegovoga banovanja svi napred navedeni zakoni — osim prvoga
— u život privedeni.


Mislim, da ću stoga govoriti iz srdaca svijuh Vas, ako
za tu otčinsku skrb Njegovoj Preuzvišenosti Svietlom Banu
izjavim u ime hrv.-slav. šumarskoga družtva i svijuh šumara
najsmierniju zahvalnost. Bog neka nam ga pozivi i uzdrži na
stolici slavnih Banova naših još dugo i dugo godina.


K jednu smo dužni hvalu i njegovom doglavniku kr. odsječnom
savjetniku Ferdi Zikmundovsky-u I. družtv. podpredsjedniku,
koji je kao šef šumarske uprave u zemlji znao
shvatiti i provesti plemenite namjere svietlog bana.


*


Slavna skupštino!


Konačno mi je dužnost, da Vas u kratko izvjestim o
djelovanju upravljajućeg odbora u godini 1900|1901.
Upravljajući odbor držao je u svemu minule godine 5 odborskih
sjednica.


U tih sjednicah riešavani su predmeti tekućeg poslovanja,
kako je to redovito oglašivano u družtvenom časopisu »Šumarskom
listu«, te mi je čast u tom pogledu iztaći sliedeće:


1. Novo izabrani upravljajući odbor poklonio se je korporativno
Njegovoj Preuzvišenosti svietlom Banu i podjedno
zahvalio Njegovoj Preuzvišenosti za donešenje zakona od 26. siečnja
1901., kojim su izjednačene plaće zemaljskih šumarsk´h činovnika
sa ostalim urednicima političke uprave.
2. Upravljajući odbor ustanovio je konačno kućni red za
svoje poslovanje, koji je oglašen u broju V. »Šum. lista« zag. 1901.
3. U smislu zaključka prošlogodišnje glavne skupštine
podnio je upravlj. odbor vis. kr. zem. vladi predstavku glede