DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 58     <-- 58 -->        PDF

^ 96 —


Iz ovoga pregleda razabira se, da je naše družtvo u zadnjem
deceniju naročito financijalno napredovalo, čime je udaren čvrst
temelj njegovom budućem razvoju i djelovanju.


Crtajući dosadanji razvoj hrv.-slav. šumarskoga družtva
ne mogu mimoići, a da se ne dotaknem u kratko i inih tekovina,
što ih je šumarstvo u Hrvatskoj i Slavoniji polučilo
u minulih 25 godina.


1. Medju ove spada u prvom redu zakon od 11. srpnja
1881 kojim se preinačuju odnosno razjasnuju neke ustanove
zakona od 15. lipnja 1873, o imovnih obćina u hrv.-slav.
vojnoj Krajini, kao i naputci, izdani u provedbi toga zakona
glede uživanja i uredjenja šuma te vodjenja uprave kod krajiških
imovnih obćinah.
2. Zakon od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje šumarsko-
tehnička služba u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.
3. Zakon od 26. ožujka 1994., kojim se uredjuje´^stručna
uprava i šumsko gospodarenje u šnmah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom;
4. Zakon od 22. listopada 1895., o uredjenju bujica (vododerina)
;
5. Zakon od 13. ožujka 1897., o promicanju gospodarstva
u Hrvatskoj i Slavoniji, na temelju kojega je ustrojena kr.
šumarska akademija te prislonjena sveučilištu Franje Josipa I.
u Zagrebu;
6. Zakon od 26. sieČnja 1901., kojim se preinačuju njeke
ustanove zakona od 22. siečnja 1894.. o uredjenju šumarskotehničke
službe u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, kojim su
zakonom izjednačene plaće šumara političke uprave sa onima
ostalih zemaljskih urednika.
Ovim zakonima udovoljeno je davnim i često puta iznašanim
željama šumara, a u glavnom izvršenin i program, što
si ga je hrv.-slav. šumarsko družtvo u I. glavnoj skupštini
stavilo za cilj svojega djelovanja, a podjedno je ovim zakonima
udaren tememelj budućem uspješnom razvoju šumarstva
u zemlji, te ono podignuto na onaj stepen u državnom orga