DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 57     <-- 57 -->        PDF

- 95


milijana Marie Lamoral od Thurn i Taxisa do g. 1885. dočim
je počam od g. 1894. doživotnim družtvenim pokroviteljem
Njegova Preuzvišenost, Svietli Ban Dragutin grof
K h u e n-H e d e rv ž, r y.


2. Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo imade sada svojeg
petog predsjednika i to po redu: Antuna Tomida do uključivo
g. 1877. Miju Vrbanića, do uključivo g. 1883. Emila Dursta
do uklj. g. 1893. Ferdu Zikmundovsky-a do uključivo g. 1896,
a počam od g. 1897. je predsjednikom družtva Marko grof
Bombelles.
3. Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo sudjelovalo je
dielomice posredno a dielomice neposredno na izložbi u Osieku
g. 1889. u Zagrebu g. 1890. u Budimpešti g. 1896. i u
Pariza g. 1900.
4. Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo podiglo si je u
kratko vrieme svoga obstanka vlastiti »šumarski dom« i uredilo
svoj družtveni »šumarski muzej« tako, da imovina družtva
predstavlja danas vriednost od 280.000 K.
5. Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo podiglo je u
svakoj danoj priliki svoj glas u svrhu unapredjenja šumarskih
prilika u zemlji, kao i svojih družtvenih članova, čemu su svjedokom
nebrojene predstavke i predloži družtva, koje sam imao
čast navesti.
6. Razvoj hrv.-slav. šumarskog družtva u minulom 25.
godištu predočiti će nam najbolje sliedeći od pet do pet godina
sastavljeni pregled :
1 V


o


g B ? -aS -p^ -p^^ M ° -^n o«


o "§§ .- ^I 1§ 1o L I ^1 |l
O S] & (^ PH Cđ " PH P OH-^ rt´^


1877 2 — 37 258 — 121 418 3390 2860
1881 8 — 29 287 — 71 395 3776 3606
1886 9 26 32 206 350 26 649 6170 5870
1891 9 40 26 230 500 25 826 6646 6158
1896 6 56 33 304 632 46 1131 8830 7480
1901 7 66 17 375 1148 44 1603 23610 19990