DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 92 —
prihvaćena i po družtvenom predsjednictvu predložena joj nova
pravila hrv.-slav. šumarskoga družtva, to su na ovoj glavnoj
skupštini ova pravila uzeta ponovno u pretres i prema citiranoj
naredbi kr. zemaljske vlade nadopunjena.


G. 1899. uglavljen je konačno ugovor, sklopljen izmedju
hrv.-slav. šumarskoga družtva i kr. drž. nadodvjetničtva u Zagrebu
u zastupanju kr. hrv.-slav zemaljskog erara, glede iznajmljenja
prostorija u šumarskom domu za kr. šumarsku akademiju,
koji je potvrdjen odpisom kr. zemaljske vlade od 14. travnja
1899. br. 731. pr.
Budud se je imala g. 1900. obdržavati svjetska izložba u
Parizu, to je kr zem. vlada pozvala i hrv.-slav. šumarsko
družtvo neka pri tom sudjeluje, ali je upravljajući odbor ovaj
poziv sa zahvalnošću odklonio, nu s druge strane stavio vis.
kr. zem. vladi u tu svrhu na razpoložbu predmete družtvenog
šumarskog muzeja, od kojih su njeki doista po kr. zem. vladi
i izloženi bili.


Pošto je družtvenoj upravi iztekao bio trogodišnji mandat,
to je na ovoj glavnoj skupštini obavljen na temelju starih
družtvenih pravila izbor družtvene uprave, te bijahu ponovno
izabrani: predsjednikom družtva Marko grof Bombelles;
I. podpredsjednikom kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundovskj; II. podpredsjednikom kr. šumarski ravnatelj
Josip Havas; tajnikom Andrija Borošić; odbornicima Hugo
Grund, Bobert Fischbach, Bogoslav Hajek st.. Marino de Bona
i Ivan Partaš ; odborskim zamjenicima Slavoljub Rosipal, Dragutin
Laksar, Josip Kozarac, Julijo Vraničar i Dragutin Trotzer.


Osim toga uzela je glavna skupština u pretres i prihvatila
sliedeća dva predloga:


I. Predlog družtvenog odbornika Bogoslava Hajeka, šu-
Tnarnika križevačke imovne obćine, »da se Njegova Freuzvišenost,
svietli Ban zamoU, neka bi se u zakonskoj noveli o
preinaci zakona o komasaciji zemljišta, na kojoj se sada radi,
odredilo, da se u buduće u zemaljsko i u županijska komasacioualna
povjerenstva ima vazda pozvati i jedan član šumarske