DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 91 —


marske akademije« za sinove družtvenih članova od godišnjih
340 for.


Broj družtvenih članova iznosio je g. 1898. . 7 začastnih,
56 utemeljiteljnih, 33 podupirajuda člana, 335 članova I. razreda,
664 II. razreda i 46 predbrojnika, ukupno 1121 članova.


Pošto se je sa gradjenjem šumarskog doma i muzeja djelokrug
družtva znatno proširio, to je nastala potreba, da se
promiene i dotadanja družtvena pravila, što je doista i učinjeno
sa strane družtvenog upravljajućeg odbora, koji je sastavio osnovu
novih pravila i ovoj glavnoj skupštini predložio, koja ih
je uz njeke preinake prihvatila.


Konačno mi je napomenuti, da je godine 1898. na temelju
zakona od 13. ožujka 1897., o promicanju gospodarstva
u Hrvatskoj i Slavoniji, otvorena kr. šumarska akadedemij
a koja je smještena u družtvenom »Šumarskom domu«,
te da su družtveno predsjedničtvo, upravljajući odbor i mnogobrojni
članovi družtva prisustvovali sjajnoj instalaciji rectora
magnifica kr. sveučilišta Franje Josipa I. za g. 1898./9., koja
se je obdržavala na dne 19. listopada 1898., dakle u predvečerje
glavne skupštine, te su nam još i danas u pameti tople
rieči odstupajućeg rektora magnifica blagopojnoj dr. J. Dočkala,
kojimi je u ime sveučilišta pozdravio otvorenje ovog
našeg visokog šumarskog uČevnog zavoda.


Sa obdržavanjem XXII. glavne družtvene skupštine spojen
je izlet na zemaljsko dobro u Božjakovini, te tamo pregledan
novo zasnovani botanički vrt kr. šumarske akademije.


XXIII. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je dne 8. listopad a
1899. u Zagrebu, te je sa istom spojen izlet u šume kneza
Thurn i Taxisa kod Lekenika.
Pošto visoka kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel
za unutarnje poslove, visokim odpisom od 7. listopada 1899.
br 67194 nije obnašla odobriti po XXII. glavnoj skupštini


*