DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 90 —


primjera radi taksativno navedu oni slučajevi napadaja, u kojih
je lugarsko osoblje vlastno uporabiti oružje na svoju samoobranu
;


b) da se u povodu toga, što se u raznim županijama §. 53.
šum. zakona na razne načine tumači i u praksi provodi, sbog
jednoličnog postupka, kao i sbog ravnanja šumo- i lovo-posjednika,
naredbenim putem odredi, kakovo se oružje ima smatrati
»navadnim oružjem«, što ga je prema citiranoj zakonskoj
ustanovi vlastno lugarsko osoblje u službi nositi.


c) Konačno je na glavnoj skupštini uzet u pretres i usvojen
predlog člana M. Kadoševida, da se vis. kr. zem. vladi
podnese predstavka glede podignudđ, ribarstva u smislu obrazloženja
predlagačeva.


U g. 1897. brojilo je družtvo 7 začastnih članova, 56 članova
utemeljitelja, 33 podupirajuča člana, 325 članova I. razreda,
634 člana II. razreda i 46 predbrojnika, ukupno 1101 člana.


Prihod družtva iznosio je u g. 1896. 4415 for. 75 nč.,
razhod 3739 for. 76 nč., a višak 675 for. 99 nč.


XXII. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je dne 20. listopada
1898. u Zagrebu u novo sagradjenom družtvenom »Šumarskom
domu«. Ovom prigodom obavljeno je k jednu sjajno otvorenje
šumarskoga doma i družtvenog šumarskoga muzeja u prisuću
zastupnika Njegove Preuzvišenosti svietlog Bana, za tim izaslanikah
visoke kr. zemaljske vlade, te mnogobrojnih pozvanikah,
kako je to obširno opisano u prvom dielu Spomenice
našega družtva, izdane po upravljajudem odboru g. 1899.
Na ovoj glavnoj skupštini stvoren je jedan vrlo važan
zaključak, te je na predlog I. družtvenog podpredsjednika kr.
odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovsky-a povodom proslave
50-godišnjeg jubileja sretnog vladanja Njeg. c. i kr. apostolskog
Veličanstva kralja Franje Josipa I, osnovan : »jubilarni štipendij
hrv.-sla v. šumar, družtva za polazak hrv. šu