DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 89 —


šumarskog paviljona i drva polučen je utržak od 16.033 for.
85 nvč., koji je pripojen družtvenim glavnicama.


Nakon toga pristupilo je družtvo gradnji »Šumarskoga
doma«, koji je troškom od 110.000 for. sagradjen na zemljištu,
što ga je gradska obćina zagrebačka hrv.-slav. šumarskom
družtvu velikodušno poklonila.


Nu pošto družtvo nije razpolagalo dovoljnom gradjevnom
glavnicom, to je brodska imovna obćina dozvolom Svietlog
Bana dopitala družtvu 4^/0 zajam od 70.000 for.


Konačno je i sa visokom kr. zemaljskom vladom uglavljeno,
da se u »Šumarski dom« smjesti i nova šumarska akademija,
pak je prema tomu i gradnja sgrade udešena, a sa zemaljskim
erarom sklopljen glede toga najamni ugovor na 20
godina uz godišnju najamninu od 2000 forinti.


Gradnju »Šumarskoga doma« rukovodio je u ime družtva
posebni pododbor od 5 lica, u kojem bijahu družtveni podpredsjednici
Ferdo Zikmundovskj i Josip Havas, te odbornici


H. Grund, R. Fischbach i D. Trotzer. — Družtveni dom
sagradjen je prema nacrtu arhitekta A. pl. Aignera iz Budimpešte
po domaćoj tvrdci Prister i Deutsch u Zagrebu.
U g. 1897. stvoreni su i visokoj kr. zem. vladi predloženi
sliedeći zaključci:


1. Na predlog odbornika Julija Vraničara zamoljena je
vis. kr. zemaljska vlada, da se obćinskim lugarima, kojim su
njeke oblasti zabranile nositi u službi dugačku pušku, dozvoli,
da smiju u vršenju svoje službe nositi samo vojničku pušku
sa bodom.
2. Na predlog odbornika Dragutina Trotzera zamoljena ja
vis. kr. zem. vlada:
a) da u povodu toga, što su učestali nasilni napadaji na
lugarsko osoblje sa strane šumoštetnika i krivolovaca, kao i
osude toga osoblja na kazan zatvora radi uporabe oružja u
prekoračenoj samoobrani, naredbenim putem pobližje protumači
§. 54. šum. zakona, sloveći 0 uporabi oružja po lugarskom
osoblju u slučaju pravedne samoobrane, te da se po mogućnosti i


7