DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 50     <-- 50 -->        PDF

došlo do čitanja i pretresa odnosnog elaborata, ved je isti
otisnut u broju IX. i X. Šumarskog lista g. 1896.


Na ovoj glavnoj skupštini izabran je zacastnim članom
družtva mnogodišnji družtveni predsjednik i podpredsjednik
Mijo Vrbanić, kr. zem. šum. nadzornik I. razr., koga je nemila
smrt pokosila upravo u vrieme, kada su skupštinari boravili
na milenijskoj izlobi u Budimpešti.


Napokon je napomenuti, da je u g. 1896. brojilo družtvo
Bzačastnili članova, 56 utemeljiteljnih, 33 podupirajućih članova,
304 člana I. razreda, 632 člana II. razreda i 46 članova predbrojnika,
ukupno 1131. Broj društvenih članova ove se je godine
znatno povećao time, što su posredovanjem kr. šumar,
ravnatelja .Josipa Havasa gotovi svi šumarski činovnici državne
šumske uprave ponovno u družtvo pristupili.


U osobi urednika družtvenoga časopisa nastupila je u ovoj
godini promjena, te je uredničtvo Šum. lista preuzeo bio kr,
državni nadšumar Josip Kozarac u Vinkovcih.


Što se tiče družtvenih glavnica, to su ove dosegle g. 1896.
svotu od 21.115 for. Prihod družtva u g. 1895. iznosio je
4784 for. 56 novč.. a razhod 3505 for. 95 novč., odnosno višak
1278 for. 61 novč.


U g. 1897. kretao se je rad družtva poglavito oko riešenja
važnog pitanja o gradnji »Šumarskog doma« i o uredjenju
družtvenog »šumarskog muzeja«, kojim se još pridružilo
i pitanje glede shodnog smještenja ustrojit se imajude »šumarske
akademije«.


Pošto se je ustanovilo, da bi prenos izložbenog šumarskog
paviljona iz Budimpešte u Zagreb zahtjevao nerazmjerno veliku
novčanu žrtvu, to je dozvolom Njegove Preuzvišenosti Svietlog
Bana isti unovčen i utržak uručen hrv.-slav. šumarskom družtvu
a isto je učinjeno i sa drvom krajiške investicionalne zaklade,
time, da družtvo može u Zagrebu sagraditi vlastiti šumarski
dom, ali je dužno u istomu urediti »šumarski muzej«. Unovčenjem