DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 43 —
mjernoj podpori, što ju je naše družtvo svakoj prilici našlo u
svojeg visokog pokrovitelja, dičnog, našeg bana, preuzvišenog
gospodina Dragutina grofa Khuen-Hedervary-a. Ne mogu
s toga propustiti, a da ovim povodom i u ovom svečanom času
ne izjavim Njegovoj Preuzvišenosti našu najdublju zahvalnost,
preporučujući hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo i nadalje
njegovoj moćnoj zaštiti. (Burno klicanje: Z i v i o b a n !)


Veleštovana gospodo! Čast mi je priobćiti Vam, da na
našoj današnjoj glavnoj skupštini zastupaju: kranjsko-primorsko
šumarsko družtvo kr. odsječni savjetnik Ferdo Zikmundovskj,
zemaljsko ugarsko šumarsko družtvo ^kr. Šumarski ravnatelj
Josip Havas, a slavonsko gospodarsko družtvo kr. zem. šumarski
nadzornik Andrija Borošić, — koje zastupnike najsrdačnije
pozdravljam.


Želeći, da naš rad bude i unapred tako uspješan, kao u
minulom dvadesetpetgodištu, proglašujem XXV. redovitu glavnu
skupštinu hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva otvorenom«.
(Živio predsjednik!)


Nakon toga imenovao je predsjednik za perovodju skupštinskog
zapisnika šumarskog pristava kr. zemaljske vlade
Aleksandra Havličeka, te zamolio prisutne članove kr. županijskog
šumarskog nadzornika Mirka Puka i kr. šumarskog povjerenika
Stevana Petrovića, da ovjerove zapisnik glavne skupštine.


Prešavši na dnevni red pozva predsjednik družtvenoga
tajnika Andriju Borošića, da izviesti o razvoju i djelovanju
družtva u minulom dvadesetpetgodištu.


Izvještaj družtvenoga tajnika glasi kako sliedi;


Slavna skupštino ! Veleštovana gospodo !


Ovom godinom namiruje se dvadeset i pet ljeta, da je
osnovano hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo.


Neka mi bude s toga dozvoljeno, da se u glavnim crtama


osvrnem na postanak i prošlost našega družtva. Iztakuuti ću


samo važnije Činjenice, dočim će biti zadaća II. diela »Sporne