DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 86 —
d) da se kod popunjivanja plaćevnih ili činovničkii
mjesta ima uzeti u obzir eventualna bezplatna vježba natjecatelja
;


e) da su gospodarstveni uredi i šumarije krajiških imovnih
obdina, za tim gradska poglavarstva i političke oblasti, kod
kojih su šumarski tehničari namješteni, dužni prijavivšeg se
abiturienta šumarstva u bezplatnu vježbu primiti i kod razdie-
Ijivanja posla primjeren obzir uzeti na to, da se dotičnik u šumarskoj
struci doista i vježbao bilde ;


f) da se mjesta bezplatnih šumarskih vježbeaikah ne
imadu sistemizirati, pak usljed toga niti natječajem popunjivati.


Podjedno je umoljena visoka kr. zem. vlada, neka bi
blagoizvoljela posredovati, da se kod krajiških imovnih obćina
ustroji veći broj pladevnih mjesta šumarskih vježbenika, za tim
da se naredbenim putem urede služba i beriva t. zv. šumarskotehničkih
dnevničara i to sličnim načinom, kako je to kod državne
šumske uprave provedeno.


Na samoj glavnoj skupštini uzeti su u pretres i prihvaćeni
sliedeči predloži:


4, Predlog kr. žup. šum. nadzornika Vilima Dojkovića,
da se podastre predstavka visokoj kr. zera. vladi i visokom
saboru s molbom: ´ ,


a) »da se u osobnoj i placevnoj šemi šumarskih tehničarah
i nadlugarah kod političke uprave, odnosećoj se na §. 3.
zakona od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave, pod stavkom B) i C) u
točkah 1. i 2. označena beriva šumarskih tehničarah kod kr.
županijskih i kr. kotarskih oblastih brišu, odnosno da se ustanove
§. 15. zakona od 20. kolovoza 1894., ob uredjenju berivah
zemaljskih urednikah i službenikah, dokinu, ter da se
odnosnim dnevnim razredom odgovarajući višji plaćevni stupnjevi
berivah, koji su svim ostalim kr. zemaljskim tehničarom
gornjim zakonom doznačeni i zemaljskim šumarskim tehničarom
gornjih službenih kategorijah zakonom dopitaju i jošte u godini
1896. u tečaj stave«;