DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 84 —
bilo sjajno dočekano po susjednom ugarskom zemaljskom šumarskom
družtvu.


Na ovoj glavnoj skupštini uzsliedio je izbor nove društvene
uprave, te bijahu izabrani: predsjednikom Marko grof Bombelles
ml., I. podpredsjednikom kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundovskv, II. podpredsjednikom kr. šumarski ravnatelj
Josip Havas, tajnikom Andrija Borošić, odbornicima: Grund
Hugo, Fischbach Kobert, Hajek Bogoslav, Bona de Marino,
Partaš Ivan; odborskim zamjenicima: Bossipal Edo, Laksar
Dragutin, Kozarac Josip, Vraničar Julijo, Trotzer Dragutin.


God. 1896. vrlo je važna u životu našega ^družtva naročito
s toga, što je ove godine udaren temelj sadanjem povoljnom
fiuancijalnom stanju hrv.-slav. šumarskoga dražtva. Na
predstavke na ime družtvenog predsjednika kr. odsječnog savjetnika
Ferde Zikmundovsky-a izvoljeo je svietli Ban darovati
družtvu hrv.-slav. šumarski paviljon, izložen na milenijskoj
izložbi, zatim sve po krajiškoj investicionalnoj zakladi na rečenoj
izložbi izloženo drvo, te je izvolio odobriti i zaključke
svih krajiških imovnih obdina, koje su sve svoje izložke poklonile
družtvu u svrhu uredjenja šumarskog muzeja. Ovim
poklonima, koji su, u koliko se sastojahu u drvu, kasnije
unovčeni, znatno se je povećala družtvena glavnica tako, da se
je tada moglo pristupiti gradnji vlastitog družtvenog »šumarskog
doma« i uredjenju »šumarskog muzeja«.


Na milenijskoj izložbi sudjelovalo je hrv.-slav. šumarsko
družtvo samo sa njekoliko izložaka, te izložilo: zbirku
raznog šumskog orudja, što ga je družtvu poklonila udova
Wilhelma Gohlera iz Freiburga u Saskoj, zatim zbirku hvatala
za grabežljivu zvjerad, te zbirku družtvenog časopisa »Šumarskog
lista« i sbirku šumskih zakona. Nu zato je ta šumarska
izložba hrvatsko-slavonskog odjela upriličena pod rukovodstvom
i nadzorom družtvenih članova, koji su sve svoje
sile bili uložili u to, da s jedne što dostojnije prikažu napredak
šumarske struke u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, i da
s druge strane prikupe što više podataka i izložaka, koji če
imati danas sutra instruktivno predočeni riesiti družtveni »šumarski
muzej«. Naročito si stekoše u tom pogledu zasluga