DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 83 —
Sjajnu poklonstvenu deputaciju predveo je Njegovom Veličanstvu
družtveni predjednik kr. odsječni savjetnik Ferd o
Zikmundovskj, koji je Njeg. ces. i kr. Apostolsko Veličanstvo
pozdravio ovako:


»Vaše ces. i kr. Apostolsko Veličanstvo! Premilostivi gospodaru!
Svi članovi hrv.-slav. šumarskog družtva bilježe boravak
Vašeg Veličanstva u našem glavnom gradu kao najradostnije
dane svoga lO-godisnjeg udruženja.


Ovom prigodom smatramo si najsretnijom dužnošću, zahvaliti
se najponiznije Vašem Veličanstvu na previsnjih sankcioniranih
šumskih zakonih, što nam isti pružaju jamstvo za
obstanak naših bogatih šumah i razvitak šumarstva u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji.


Zato kao vjerni i odani podanici uslobodjujemo se najponiznije
moliti Vaše Veličanstvo za dalnju zaštitu naše struke i
dalnju njegu juaše liepe i toli važne narodno-gospodarstvene
grane, te kličemo iz dna zahvalnog srdca:


Bog uzdržao Vaše Veličanstvo i cieli habskuržki dom!
Bog uzdržao na mnogo godina našega kralja premilostivog gospodara!
Živio! Živio! Živio!


Njeg. Veličanstv o blagoizvol jelo je odgovoriti:


»Zahvalom i zadovoljstvom primam Vaše poklonstvo.
Dobro mi je poznato, koliko li su moje
kraljevine Hrvatska i Slavonija bogate šumami,
pa sam s toga radostnopodielioMoju potvrdu naprednim
zakonom, stvorenim, da se to bogatstvo štiti.


Budite uvjereni, da ću toj važnoj grani narodnoga
gospodarstva i dalje svraćati svoju skrb«.


XX. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je na dne 28. kolovoza
1896. u Zagrebu , te je sa istom spojen izlet u Budimpeštu
u svrhu posjeta milenijske izložbe, koja je te godine obdržavana
u Budimpešti, gdje je hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo