DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 78 —


za predsjednika, kr. šumarski savjetnik Ferdo Zikmundovskj;
za I. pod predsjednik a, kr. vladin šumarski nadzornik
Mijo Vrbanid;
za II. pod predsjednik a, veleposjednik Miroslav
grof K u 1 m e r ;
za tajnika, kr. vladin šumarski povjerenik Vatr os lav
Raeki;


za 0 d b 0 r n i k e: kr. drž. nadšumar Edo Wiirth, posjednik
Ljudevit pl. Galiuf, kr. profesor šumarstva Ivan Partas, nadšumar
gjurgj. im. obć. Dragutin Laksar i vlastelinski šumarnik
Mijo Radosevid;
za zamjenike odbornika: kr. vladin šum. nadzornik
Robert Fischbach. kr. žup. nadšumar Vilim Dojkovid,
kr. nadšumar Ivan Kolar, nadšumar križevačke im.
obd. Bogoslav Hajek i vlast, nadšumar Dragutin Trotzer.


Posije izbora izjavila su gospoda M. grof Kulmer, E. Wiirth
i I. Kolar, da ne primaju izbora.
Povodom ove promjene u upravi družtva izstupio je koncem


g. 1893. veći dio članova I. i II. razreda od državne šumske
uprave iz sveze družtva.
U g. 1893. imalo je đružtvo 6 zaČastnih članova, 47 utemeljiteljnih
članova, 26 podupirajudih članova, 271 člana


I. razreda, 575 članova II. razreda i 24 predbrojnika, ukupno
949 članova.
Zaklade družtva iznosile su ukupno 15.323 for. (55 novč ;
naročito se družtvena glavnica povedala time, što je prištedjena
svota od prinosa za jubilarnu izložbu, obdržavanu g. 1891.
u Zagrebu, koja je iznosila 5016 for. 52 novč., pripojena utemeljiteljnoj
glavnici družtva.


Pribod družtva pako iznosio je g. 1892. do 3200 for. 65 nč ,
a razhod 2850 for. 85 novč., a višak 349 for. 80 novč.


* *


Nova družtvena uprava, koja je započela svoje djelovanje


1. siečnja« 1894., stavila si je bila glavnom zadaćom, da družtvu