DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 42 —


Dragutinu grofu Khuen-Heđervary-u, protekla je
ugodno ova večer.


Sutradan na dne 29. prosinca u 10 sati prije podne obdržavana
je glavna družtvena skupština u družtvenih prostorija
»Šumarskoga doma«.


Skupštini je predsjedao družtveni predsjednik presvietli
gospodin Marko grof Bombelles ml, a prisustvovahu joj
oba družtvena podpredsjednika kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundovsky i kr. šumarski ravnatelj Josip Havas, te
preko 60 družtvenih članova.


Družtveni predsjednik otvorio je skupštinu sliedećom besjedom:


»Slavna skupštino ! Veleštovana gospodo ! Osobito se smatram
sretnim, što mi je kao predsjedniku hrvatsko-slavonskoga šumarskoga
družtva u dio pala čast, da Vas, veleštovana gospodo,
na današnji dan, kada naše družtvo namiruje dvadesetpet godišnjie
u svojega rada, mogu pozdraviti srdačnom dobrodošlicom.


Minulo je četvrt stoljeća, što se u gradu Zagrebu sastade
šaka šumara, da osnuju družtvo, kojemu de biti zadadom, da
da bude stjecištem svih šumara i prijatelja šumarske struke u
zemlji, da promiče šumarske prilike u našoj domovini i da zastupa
stališke interese svojih članova. Svojim dosadašnjim
radom izpunilo je hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo u podpunoj
mjeri svoju zadadu. Ono je prikupilo u svoje kolo gotovo
sve šumare i prijatelje struke u Hrvatskoj i Slavoniji,
ono je u svakoj danoj prilici podiglo svoj glas, da unapredi
šumarsku struku i da promiče probitke svojih članova, skrbedi
k jednu za njihove udove i sirotčad, a baš sada radi o tom,
da se na spomea ovoga dana osnuje: »jubilarna zaklada
za uzgoj djece šumarskih činovnika«. A da i pred
vanjskim svietom dokaže svoju snagu i napredak, podiglo je
sebi naše družtvo u ovo kratko vrieme u gradu Zagrebu svoj
vlastiti dom i uredilo u njemu svoj šumarski muzej.


Poletni ovaj razvoj hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva
u minuiih dvadeset i pet godina ima se jedino zahvaliti za