DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 77 —


4. Konačno je prihvaden predlog nadšumara M. Zobundjije :
»da se od strane družtva podnese visokoj zemaljskoj vladi
predstavka, da ista u interesu stvari i domadih drvotržaea
uznastoji svojim putem uplivati, da se toli u obćinskih, koli i
erarskih naših šumah budu prodaje drva vazda obavljale putem
javne dražbe, te uz takove uvjete, da bude tim i našim manjim
domadim drvotržcem i obrtnikom vazda pružena prilika kod
tih dražba sudjelovati, te potrebitu im gradju nabavljati«.
Godirie 1892. imalo je družtvo 6 začastnih članova, 47
utemeljiteljna člana, 23 podupirajuda člana, 232 člana I, razreda,
534 člana II. razreda, 21 predbrojnika ukupno 863 člana.


Prihod družtva iznosio je u god. 1891. — 3322 for. 75 nč.
a razhod 3078 for 55 nvč. višak 244 for. 20 nvč.


U g. 1893. imala se je XVII. redovita glavna
skupštin a hrv.-slav. šumarskoga družtva obdržavati na dne


1. srpnja 1893. u Otočcu, nu do obdržavanja skupštine nije
došlo, te je obavljen samo izlet članova na Plitvička jezera,
Otočac i Senj.
U povodu toga bila je sazvana za 12. studenoga 1893.
izvanredna glavna skupština u Zagreb.


Na ovoj glavnoj skupštini bude na predlog kr. šumarskog
savjetnika Ferde Zikmundovsky-a zaključeno, da
se Njeg. Preuzvišenost svietli ban Dragutin grof
Khu en-He dervary umoli, da preuzme pokroviteljstvo
nad hrv.-slav. šumarskim družtvom, koji
je predlog skupština oduševljenjem pozdravila i prihvatila.


Nadalje je prihvaden predlog nadšumara D. Nanicinia
da se po družtvu intervenira, da se uredi imenovanje šumara,
koji služe u privatnoj službi, i to tako, da se naslov »šumara«
podieliti smije samo onim, koji posjeduju istu strukovnu kvalifikaciju,
koja je propisana za zemaljske šumarske činovnike.


Pošto je bilo minulo trogodišnje djelovanje družtvene
uprave, to je na ovoj glavnoj skupštini u smislu .družvenih
pravila obavljen izbor nove uprave, te bijahu izabani: