DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 75 —


Prihod družtva iznosio je u g. 1890. do 3.085 Lor.´80 nove.
razhod 2772 for. 36 novč. i višak 313 for. 48 nove.


XV. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je na dne 23. kolovoza 1891´.
u Zagreb u prigodom obdržavanja netom spomenute jubilarne
izložbe, na kojoj je hrv.-slav. šumarsko družtvo u posebnom
paviljonu zastupano bilo. U centralnom izložbenom odboru
djelovali su pri tom družtveni članovi: M. Durst, M. Vrbanić,
F. Kesterčanek, M. Prokić, E. pl. Nemčic i M. Zobundjija.
Uspjeh izložbe bijaše podpun, te je pružio družtvu materijalni
probitak, a hrvatskom šumarstvu moralni napredak.
Na ovoj glavnoj skupštini razpravljeno je više predmeta,
te je konačno prihvaćena sliedeća resolucija:


»XV. redovita glavna skupština hrvatskorslavonskoga
šumarskoga družtva u zasjedanju svojem od 28. kolovoza 1891.
zaključuje, posebnom predstavkom zamoliti Njegovu Preuzvišenost


g. bana, da još za trajanja sadanjega saborskoga zasjedanja
istomu predložiti dati izvoli: . . , . ;
a) osnovu obdega šumskoga zakona;
b) osnovu 0 ustrojenju posebnoga šumarskoga odsjeka u


krilu zemaljske vlade, uz istodobno popunjenje zemaljskim proračunom
jur sistemiziranoga mjesta šumarskoga savjetnika i
c) osnovu zakona o uredjenju šumarske uprave;u trojednoj
kraljevini u obće«.


Na ovoj glavnoj skupštini bude izabran družtvenim odir
bornikom ´ kr, šumarnik Antun Soretič, a zamjenikom. grof
Josip Draškovid. » - .. ,


Ove godine pokrenuto je pitanje, da se u Križevcih osnuje
posebna lugarnica ili uz jur postojeću ratarnicu prisloni lugarski
tečaj.


Isto je tako uzeta u razpravu osnova novoga šumskoga
zakona, što su ju izradili članovi družtva R. Fischbachi


J. Kolar. ; . .,, ,->-, ,,,..,