DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 71 —


Iz tajničkog izvještaja razabiremo, da je družtvo imalo
u g. 1887. do 7 začastnih članova, 81 utemeljiteljnog člana
30 podupirajućih članova, 230 članova I. razr. 418 članova


II. razr. i 25 predbrojnika ukupno 741 člana.
Pošto se je b´o odbornik F. Kesterčanek koncem g. 1886.
zahvalio na uredničtvu družtvenog časopisa, to je ovo preuzeo
družtveni podpredsjednik Mijo Vrbanić.


Usljed g. 1886. razpisanog natječaja za literarnu radnju
nije bio stigao nikakav rukopis, pak je stoga u g. 1888. ovaj
natječaj ponovljen.


XII. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
družtva obdržavana je dne 28. do 30. kolovoza g. 1888. u
M i tro vici.
Sa ovom glavnom skupštinom spojen je bio izlet u šume
petrovaradinske imovne obćine u šumariji morovićkoj. Nakon
izvještaja upravitelja gospod. ureda nadšumara Maks e Pre kida,
»0 šumah i šumskom gospodarstvu petrovaradinske imovne
obćine«, uzeto je u razpravu pitanje : »Kako bi se dalo najbolje
doskočiti oskudici na ogrievnih divih kod imovnih obćina
u Slavoniji«. Izviestiteljima ovoga pitanja bijahu nadšumarprocienitelj
Gjorgje Koča, koji ga je temeljito objasnio obzirom
na prilike brodske imovne obćine i nadšumar-procienitelj
Pavle Barišić, koji ga je razpravio sa stanovišta petrovaradinske
imovne obćine.


Povodom debate, koja se je bila razvila o ovom pitanju
prihvaćena je konačno sliedeća resolucija:


»Buduć da bi se sbog dokazanog pomanjkanja drva za
ogriev u sječivih šumah brodske, a dielomice i u šumah petrovaradinske
imovne obćine koli s gledišta šumsko-financijalnog,
toli i s gledišta racionalnoga gospodarenja sa šumami
u obće neumjestno, dapače nedopustivo bilo, da se pravoužitnikom
na ime njihove pripadajuće kompetencije na ogrievnom
drvu doznačuju stojeća hrastova debla, koja su većim dielom