DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 31     <-- 31 -->        PDF

3. da kr. zem. vlada izda sbirku zakona i naredaba, odnosećih
se na šumarstvo i na lovstvo;
4. da se zemaljska subvencija za pošumljenje hrvatskog
Krasa povisi od godišnjih 2000 for. na 10.000 for.
U g. 1885. brojilo je hrv.-slav. šumarsko družtvo: 9 začastnih
članova, 21 utemeljiteljnog člana, 26 podupirajućih
članova, 206 članova I. razreda i 257 članova II. razreda´
ukupno 519 članova.


Prihod družtva iznosio je u g. 1884. do 2341 for. 90 nov.
a razhod 2080 for. 04 novč. odnosno višak 261 for. 86 novč.


X. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržava je dne 8. rujna 1886. u
Novojgradiški.
Na ovoj glavnoj skupštini razpravljeno je strukovno pitanje:
»Koji sa uzroci, da u posavskih šumah naravnim pomladjivanjem
odgojene sastojine, većim dielom zapremljuje jasenovina
i brestovina, te koja su najshodnija sredstva, da se
tomu predusretne?«


Izvjestiteljima ovog zanimivog i važnog pitanja bijahu kr.
šumar Josip Kozarac i vi. šumarnik Mijo Radoševid.


Nakon svestranog razmatranja i podulje debate o ovom
pitanju usvoji skupština s osobitim obzirom na obrazloženje
Josipa Kozarca sliededu rezoluciju:


»Dosadanji način pomladjivanja hrastika s pet-godišnjom
predzabranom uz sadanje stojbinske odnošaje nekih srezova,
pokazao se je ne samo nesigurnim već i skupocienim, da će ga
valjati što skorije drugim shodnijim zamieniti i to takovim,
koji će nam osigurati odgoj hrastovine, a oslabiti navalu jasenovine
«.


Nadalje je na ovoj glavnoj skupštini zaključeno, da se
razpiše natječaj uz nagradu od 400 forinti za jednu literarnu
radnju na polju domaće struke.