DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 68 —


U g. 1885. izgubilo je hrvatsko-slavonsko šumarsko đružtvo


svojeg pokrovitelja Pre jasnoga kneza Maksimili


jana Maria Lamorala od Thurn i Taxisa, koji je na


dne 29. svibnja 1885., nahladivši se u lovu, preminuo u mla


djahnoj dobi od 23. godine.


U g. 1885- bijaše opet odredjeno, da se IX. redovita
glavna skupština družtva obdržava u Novojgradiški, ali se
sbog nenadano nastupivših nepredvidljivih zaprieka ova namisao.
nije izvesti mogla, ved je na dne 16. studenoga 1885.
sazvana izvanredna IX. glavna skupština u Zagreb.


Na ovoj glavnoj skupštini bude izabran za II. d r u ž t v e


noga podpredsjednika grof Rikard Sermage.


K jednu budu usvojene sliedede resolucije i to :


1. Na predlog žup. nadšumara F. KesterČaneka: »IX. glavna
skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva zaključuje, da upravljajući
odbor čim prije podnese visokoj kr. zem. vladi obrazloženu
predstavku u pogledu izdanja zakona za uredjenje šumarske
uprave t. z. urbarnih imovnih obćina u Hrvatskoj i
Slavoniji«.
2. Na predlog šumara M. Starčevića: »IX. glavna skupština
hrv.-slav. šumarskoga družtva pozivlje upravljajući odbor
družtva, da obzirom na podneseno skupštini obrazloženje M.
Starčevida sastavi, te visokoj kr. zem. vladi podnese predstavku
da visokoista po smislu obstojedega zakona za imovne obdine
(krajiške) od g. 1881. (§. 8.) ustroji za karnostni postupak
proti činovnikom i službenikom imovnih obdina, posebni disciplinarni
senat uz postupnik kako no obstoji za državne šumske
činovnike, te u kojemu senatu svakako da bude imovna obdina
zastupana«.
U g. 1885. podnio je upravljajući odbor kr. zem. vladi
više predstavka kao : 1. da se upravljajudem odboru dostave
sve naredbe, okružnice, natječaji, oglasi i imenovanja, tičuda
se šumarske struke, u svrhu uvršeivanja u »Šumarski list« ;


» 2, da se kod imenovanja kulturnih viednika što više
obzir uzme na šumarsku toli vužtui narodno-gospodarstvtnu
granu u uas;