DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 3     <-- 3 -->        PDF

tinai´iM list«.


Br. 2. u ZAGREBU, 1. veljače 1902. God.XXVI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/2 stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 flL; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


XXV.
redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva.
Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo obdržavalo je na
dne 29. prosinca 1901. u Zagrebu u »Šumarskom domu« svoju


XXV. redovitu glavnu skupštinu, prema ustanovljenom i »Šumarskom
listu« za mjesec prosinac 1901. priloženom programu.
Premda družtvo u ovoj godini namiruje XXV. godišnjicu
svojega obstanka i rada, a ono je društveni upravljajući odbor,
kako to bijaše jur objavljeno članovom družtva iz odborskih
sjednica, odustao od svečane proslave XXV. godišnjice s razloga,
što je hrv.-slav. šumarsko družtvo slavilo svečanim načinom
otvorenje novo sagradjenog »Šumarskog doma« i u
istom uredjenog »Šumarskog muzeja«.


Uza sve to sakupio se je već u predvečerje glavne skupštine
u svratištu »K trim gavranom« u Jurišičevoj ulici veliki
broj članova na prijateljski dogovor. Tomu sastanku prisustvovao
je i družtveni predsjednik Presvietli gospodin Mark o grof
Bombelles , koga sa sakupljeni skupštinari sa srdačnim
»Živio!« pozdravili, kao i oba družtvena predsjednika vel. gg.
kr. odsječni savjetnik Ferdo Zikmundovskj i kr. šumarski
ravnatelj Josip Havas. U prijateljskom razgovoru i zdravicama
od kojih je naročito oduševljeno prihvaćena ona, izrečena po
družtvenom podpredsjedniku F. Zikmundovsky-u visokom družtvenom
pokrovitelju Svietlom Ban u, Preuzv. gosp.