DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 66 —


predlog nadšumara V. Dojkovića zaključila da se zaklada po
prvom družtvenom tajniku i osnivaču družtva nazove »zaklada
na uspomenu prvog tajnika šumarskoga
družtva. žup. nadšumara Vlado je K6r6skeny-a«.


Kao razpravni tema za ovu glavnu skupštinu bijaše opredieljeno
pitanje: »Kako bi valjalo na temelju redovite preborne
sječe u brdskih i planinskih predjelih šume uživati, odnosno
urediti gospodarenje istih osobitim obzirom na vladajuće abnormalne
odnošaje u ´gornjoj Krajini«, a za izvjestitelja bijaše
opredieljen nadšumar M. Zobundjija. Nn obzirom na malen
broj prisutnih skupštinara bude zaključeno, da se odnosna razprava
izvjestitelja objelodani u »Šumarskom listu«.


Konačno je na ovoj glavnoj skupštini obavljen izbor novog
družtvenog predsjednika te je kao tal^av izabran kr. šumarski
ravnatelj Emil Durst, nadalje tajnikom dr. Vjekoslav pl. Koroskenj,
a odbornikom nadšumar Dragutin Laksar.


Sa ovom glavnom skupštinom bijaše spojen izlet u državne
šume kod Jasenka i Gomirja, kao i u sume kneza Thurn i
Taxisa.


VIII. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je dne 26. listopada
1884. u Zagrebu.
U prvi početak bilo je zaključeno, da se ova glavna skupština
održi u Novoj gradiški nu usljed nepogoda vremena
morala se ista odložiti, te je odlučeno, da se u Zagrebu drži
poslovna skupština.


Pošto je visoka kr. zem. vlada svojim riešenjem od 5. siečnja
1884. br. 47.781 ex 1883 odobrila nova družtvena pravila,
to je na temelju istih obavljen novi izbor družtvene uprave te
budu izabrani: Milan Durst predsjednikom, Mijo Vrbanič prvim
podpredsjednikom, Julijo Anderka drugim podpredsjednikom,
Dr. V. Koroskenyi tajnikom, nadalje odbornicima: Ante Soretić
Josip Ettinger, Franjo Kossipal, Robert Fischbach, Fran