DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 65 —


koje 6e imati razpravljati političku reorganizaciju zemlje« ; kao
takovi budu po skupštini izabrani nadšumari Virgil MallinJakob Furlan.


Sa obdržavanjem ove glavne skupštine bio je spojen izlet
na Sljeme, kojemu se izletu pridružiše i članovi odbora hrvatskog
planinskog družtva.


Što se tiče broja družtvenih članova, to je družtvo god.
1882. brojilo 8 počastnih članova, 306 pravih i podupirajučih
članova i 70 predbrojnika ukupno 384 člana. Prihod družtva
iznosio je u g. 1881. 1888 for. a razhod 1401 for. 27 novč.


*


VII. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je 12. kolovoza 1883.
u Ogulinu.
Iz tajničkog izvještaja, koji bi predložen ovoj glavnoj skupštini
razabiremo, da je sa strane družtva ua dne 15. veljače 1883.
predana bila Preuzv. g. banu Ladislavu grofu Pejačeviću predstavka
sbog potrebitog preustrojstva šumarske uprave u zemlji.


Po prošlogodišnjoj glavnoj skupštini prihvaćeni i u smislu
zaključakah iste po upravljajudem odboru nadopunjeni nacrt
novog šumskog zakona bijaše predan na pravnu ocjenu dru,
Marijanu Derenčinu.


U g. 1883. brojilo je družtvo 9 začastnih članova, 33 podupirajuća
člane, 245 pravih članova i 60 predbrojnika.
Prihod družtva iznosio je pako u g. 18h2. 2338 for. 12 nč.,
a razhod 1578 for. 56 nč., a višak 759 for. 56 nč.


Na ovoj glavnoj skupštini uzeta su u pretres nova družtvena
pravila, te je skupština predloženu preinaku starih pravila uz
njeke promjene prihvatila i zaključila, da se nova pravila podnesu
kr. zem. vladi na odobrenje.


A pošto je družtvo u to doba imalo već 1000 for. u štedionici
uloženog viška, to je glavna skupština na predlog tajnika
zaključila, da družtvo osnuje zakladu za podporu ubogih
šumarskih udovicah sa iznosom od 5000 for. Skupština je
k jednu prihvatila i pravila odnosne zakladnice te konačno na