DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 62
vukovarskog i u šume brodske imovne obdine, gdje su izletnici
bili najsrdačnije primljeni i gostoljubivo podvoreni.


V. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je na dne 7. kolovoza 1881.
u Krapin i u hrvatskom Zagorju.
Sa ovom glavnom skupštinom spojen je bio poučni izlet
u šume knćza AVindischgraetza u Rohitscliu u Štajerskoj i u
šume grofa Ivana Draškoviča u Trakošdanu.


Na ovoj glavnoj skupštini izabran je u mjesto zahvalivšeg
se odbornika Franje Cordašića družtvenim odbornikom Dr.
Vjekoslav pl. Koroskenji.


Podjedno je izabran začastnim članom družtva velezaslužni
šumarnik baruna Prandau-a Adolfo Danhelovskj.
U razpravu uzeta su sliedeća pitanja:


1. »O preinaci postojeće naredbe za polaganje viših državnih
izpita za samostalnu šumarsku upravu«, o kojemu je
referirao učitelj šumarstva Fran KesterČanek.
2. »O preustrojstvu gospodarenja i uprave naših obdinskih
šuma«, 0 kojemu su referirali nadšumar V. Mallin, nadšumar
M. Zobundjija i šumar M. Prokid.
Predložena osnova naredbe za polaganje viših državnih izpita
prihvadena je po skupštini uz njeke promjene, te je u jednu na
predlog referenta zaključena još sliededa resolucija o tom predmetu :


»Sakupljeni šumari Hrvatske i Slavonije na V. glavnoj
skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva zaključuju
na visoku kr. zemaljsku vladu upraviti putem predsjedničtva
sliededu smiernu molbu:


1. Da visoka kr. zem. vlada blagoizvoli čim prije netom
prihvaćenu novu naredbu o polaganju šumarskih državnih
izpita običajnim putem izdati i u kriepost staviti.
2. U interesu stvari željeti bi nadalje bilo, da visoka kr.
zemaljska vlada osim spomenute naredbe blagoizvoli još i
posebni naputak o dužnostih i djelokrugu izpitnoga povjerenstva
izdati, koji bi imao naravno strogo odgovarati smislu same naredbe.