DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 60 —


medju kraljevinama Ugarskom i Hrvatskom, koje nalažu da
se u Hrvatskoj prije svega samo domaći sinovi za javne državne
službe upotrebiti smiju, takodjer i na državne šumarske činovnike
protegne, imenito pako da nastoji, da se pitomcem kr.
šumarskog učilišta u Križevcih mjesta kr. državnih šumarskih.
činovnikah osjeguraju«.


IV. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je dne 8. i sliedećih dana
mjeseca kolovoza 1880. u Vinkovcih.
Glasom izvještaja tajnika brojilo je družtvo u g. 1880.
9 počastnih članova, 34 podupirajuda člana, 268 pravih članova,
i 82 predbrojnika ukupno 393 člana


Prema zaključnom računu iznosio je prihod družtva u
god. 1879. . . . 2660 for. 35 nvč. a razhod 1892 for. 64 nvč.
te je prema tomu koncem god. 1879. iznosila imovina družtva
u gotovom 767 for. 81 nvč.


Na ovoj glavnoj skupštini izabran je ponovno predsjednikom
družtva c. k. šumarski nadzornik Mijo Vrbanič , zatim odbornicima
: SlavoljubEosipal, šumarski nadzornik, Jakob
Furlan, žup. nadšumar, i Milan Koča povjerenik kat.
prociene; a za tajnika i urednika družtvenoga časopisa izabran
je Fran Kesterčanek, profesor šumarstva.


U pogledu družtvenoga časopisa »Šumarskoga lista« bude
zaključeno, da se ovaj izdaje počam od g. 1881. šest puta
na godinu t. j . svaki drugi mjesec.


U ovoj glavnoj skupštini izabrani su na predlog upravIjajućeg
odbora začastnimi članovi družtva: c, kr. umirovljeni
ravnatelj šuma vojne Krajine Josip Kargl, c. kr. umirovljeni
šumarnik Franjo Kadić, c. kr. umirovljeni profesor šumarske
akademije u Mariabrunnu Franjo pl. Grossbauer; akademik
dr. Bogoslav Sulek, c. kr. profesor šumarstva dr. Arthur
barun Seckendorf, ravnatelj šumarske akademije u Tharandu
dr. Fridrich Judeich i profesor šumarstva dr M. E.. Pressler.