DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- — 58 —


šumarskog osoblja kao javne straže, a naročito, da se na skroz
zanemareno uderivanje šumskih odšteta osobiti obzir uzme«.


Sa obdržavanjem III. redovite glavne skupštine bijaše
spojen poučni izlet u šume Borje i Topolje križevačke imovne
obćine, za tim u šumu Borik gjurgjevačke imovne obćine.


U g. 1879. nije obdržavana redovita glavna skupština
hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, pošto je družtvo
prisustvovalo »velikoj skupštini austrijskog državnoga šiimarskoga
družtva u savezu sa brvatsko-slavonskim i kranjskoprimorskim
šumarskim družtvom«, držanoj od 7. do 10. rujna 1879.
u austrijskom i hrvatskom Primorju sa postajami Divača,
Rieka i Senj.


Na ovoj skupštini zastupao je hrvatsko-slavonsko šumarsko
družtvo družtveni predsjednik M i j o V r b a n i c, a prisustvovalo
je i vise družtvenih članova.


Skupštini je predsjedao generalni nadzornik dobara g.
Josi p vitez Wessely . Skupština je imala da razpravi pitanje:


»Osebine pošumljen ja Krasa u savezu sa osobitimi
svojstvi Krasa i osobitim obzirom na izkustvo,
stečeno dosad u Austro-Ugarskoj monarhiji
«.


Usljed obširne razprave, koja se je vodila o ovom pitanju
bude konačno prihvaćena sliedeča resolucija:


»Obzirom na bezdvojbeno napredovanje i povećanje kraških
golieti, kao i na silnu potrebu brze i kriepke pomoći, zaključuje
zajednička skupština državnoga austrijskoga, hrvatskoslavonskoga
i kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva : umoliti
svoga predsjednika, da na shodnih mjestih predloži, neka
se čim prije izdaju u pojedinih kraških zemljah zakoni, uredjujući
jedino kraško pitanje«.


Povodom obdržavanja ove velike zajedničke skupštine,
držalo je hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo na dne 9. studenoga
1879. u Zagrebu svoju III. izvanrednu glavnu skupštinu
pod predsjedanjem družtvenoga podpredsjednika Antuna
Soretića.