DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 57 —


segregacije stoje, do vremena, dok se nakon predaje segregirani
dielovi obstojedoj uporabi podvrgnu.


b) Pozivom na resoluciju skupštine hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva, obdržavane dne 10. listopada u Sisku,
imade se najprije, gdje to već učinjeno nije, šuma od obrašcene
površine, doznačene za užitak paše, odciepiti.


c) Od prihoda iz prodaje drveta u odnosnih urbarskih
šumah ima se odgovarajuća svota u postotcih za pošumljenje
ili nabavu sjemena izlučiti, te obćinari na šumske radnje putem
ovrhe pritegnuti, ako takove dobrovoljno u opredieljenom roku
obavljali ne bi«.


III. Neka se visoka kr. zemaljska vlada umoli:
a) Da u sporazumljenju sa c. k. vojnim zapovjedničtvom
kao zemaljskom upravom oblasti za Krajinu, skupštinu delegata
svih imovnih obćina sazove u svrhu, da se liepa institucija
krajiških imovnih obćina na tšmelju zakona od 15. lipnja 1873.
jedinstveno uredi. Ova sazvati se imajuća skupština imala bi
poglavito viećati i ustanoviti, na koji način da se osnuje zajednička
imovinska zaklada, koliko bi u razmjerju prema imovini
i godišnjem prihodu imala pojedina imovna obćina u tu
zakladu pridonašati, te tko bi imao upravljati tom zajedničkom
zakladom, koja bi imala zadaću, da svojim kamatima pokriva
ne satno beriva činovnika i službenika nego i mirovine u zakonima
propisanom iznosu; da ee mogu činovnici i službenici
premještati iz jedne u drugu imovnu obćinu.
Nadalje imale bi ove visoke zemaljske vlade u sporazumljenju
sa imovnim obćinama opredieliti, kako se imaju sjegurno
i kamatonosno uložiti glavnice imovnih obćina, opredie-
Ijene za investicije, do dobe njihove uporabe, za tim u koje
se svrhe poglavito i u prvom redu ove glavnice upotriebiti smiju.
b) Da se osnuje kod kr. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, posebni šumarski odsjek za imovne i urbarijalne obćine.
c) Da se razprave glede šumskih šteta u duhu šumskoga
zakona što brže riešavaju, da se shodnira naredbama digne ugled