DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 56 —
Glasom zaključnog računa za g. 1877. iznosio je prihod
u toj godini 1694 for, 65 nč. a razhod 1430 for. 53 ne.


Pošto se je družtveni podpredsjeđnik Hug o Grundn a
toj časti zahvalio bio, to je na ovoj glavnoj skupštini izabran
za podpredsjednika družtva Antu n Soretid , kr. šumarniki šumarski izvjestitelj kod kr. zem. financijalnog ravnateljstva
u Zagrebu.


Ova glavna skupština uzela je u pretres i dva strukovna
pitanja i to:


1. »Koju nam korist pružaju usglobljene šume (obdinske
šume i šume imovnih obdina) napram razdieljenim sumarni
glede šumske uprave?«
2. «Da li je dioba segregiranih obdinskih šuma sa narodno
gospodarstvenoga a napose pako sa šumarskoga stanovišta u
Hrvatskoj probitačna ili ne?«
Izvjestiteljem ovih pitanja bijaše nadsumar križevačke
imovne obdine Bogoslav Hajek a nuzizvjestiteljem nadsumar
gjurgjevačke imovne obdine Virgil Mallin.


Povodom razprave o navedenim pitanjima prihvatila je
glavna skupština sliedede po nadšumaru V. Mallinu stvorene
rezolucije:


I. »Neka se visoka kr. zemaljska vlada umoli, da osobitom
naredbom dopuštenu mogućnost razdjelbe urbarskih obdinskih
šuma na selišta, ili u zajednici stojedih, naročito imovinskih
šuma na političke ili porezne obdine, samo na sbilja
opravdanu nepristranimi vještaci dokazanu nuždu stegne.
Za zajedničko uredjenje i rukovodjenje uprave i šumskog
gospodarstva i obrane šuma neka visoka kr. zemaljska vlada
svojim uplivom na urbarske obdine djeluje, da više njih bud
u upravno-gospodarstvenu, bud u bar šumsko-čuvarsku zajednicu
ujedini uz razmjerni doprinos po ključu uživanja iz
odnosne urbarske u zajednici stojede šume, koja i nadalje ostaje
podpuno vlastničtvo dotične urbarske obdine«.


n . »Neka se vis. kr. zem. vlada umoli:
a) Za konačno provedenje segregacije, a medjutim za postavljenje
strukovnoga upravitelja za šume, koje u provedbi