DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^ 55 —


2. Današnji šumski zakon u pogledu gospodarenja i obrane
šuma obstojedim odnošajem svrsi shodno udesiti, odnosno nadopuniti
;
3. Pučanstvu svrhu i korist šume predočiti i razjasniti.
U pogledu odgajanja vrstih drveda djelovati je u obče,


da se mješovite sastojine odgajaju. Obzirom pako na položaj,


tlo, poduebje kao i ostale narodno-gospodarstvene potrebe pu


čanstva, ima se izbor vrstih drveća i njihov razmjer u smjesi


dotičnom šumaru prepustiti.


Po dojakošnjem izkustvu i po obstojedih odnošajih naše


zemlje mogu se preporučiti:


U bregovitom i gorskom predjelu polag položaja i tla:
bor, omorika; na visočinah i hrbetih: hrast, kesten, topola,
breza; na ravninah: hrast, lužnjak, jasen brest, vez, klen,
jalša, topola i breza. U stanovitih okolnostih u gori bukva,
u ravnini grab«.


Sa obdržavaujem II. redovite glavne skupštine bijaše spojen
izlet u šume kneza Thurn i Taxisa kod Lekenika i Peščenice
te su pregledane izvedene kulture, i omedjašivanje suma. Skupštinari
bili su srdačno dočekani i gostoljubivo primljeni sa strane
kneževskog osoblja, a na čelu mu nad šumara Gjure Bayera.


* *


III. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je na dne 20. listopada
1878. u Križevcih.
Na II. glavnoj skupštini bilo je doduše zaključeno, da se


III. glavna družtvena skupština obdržaje u Kraljevici u hrvatskom
Primorju. Nu pošto se je za to mjesto prijavilo bilo
do konca kolovoza 1876. samo 6 članova, to je upravljajući
odbor sazvao bio za 21. rujna 1878. vanrednu glavnu skupštinu
u Zagreb, koja je zaključila, da se III. redovita glavna
skupština obdržava u Križevcih ili u Belo varu.
Iz tajničkog izvještaja razabiremo, da družtvo ove godine
broji 2. začastna člana, 29. podupirajućih članova, 243 prava
člana i 111 predbrojnika.