DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 54 —


goj odabrati obzirom na narodno gospoda rstveneodnošaje?
Odbor ad hoc za razpravu ovoga pitanja predložio je, a
skupština je prihvatila sliededu rezoluciju:


»Pošto obdinama putem segregacije odciepljene površine
ve. im dielom nisu u šumske i paševinske izlučene, docim ob-
dine mjesto čistog pašnjaka obrašdene površine od šumskog
zemljišta izlučene dobiše, imade se najprije, gdje to ved učinjeno
nije, šuma od obrašdene površine, doznačene za užitak
paševine, odciepiti.


Dočim se pako paševina niti sa šumsko-gospodarstvenimi
niti sa poljodjelstvo-gospodarstvenim svrhama i onako ne slaže,
te 8 vremenom višjem stepenu kulture pasti mora, imala bi
se paša ostaviti samo za sadašnje prelazuo doba, nu obzirom
na glavnu svrhu »šume« na što manju površinu stegnuti.


U takovoj za šumu izlučenoj površini obzirom na odnošaje
položaja, tla i podneblja kao i svrhu obdinskih šilmS,, te
što vedi proizvod u drvih naročito za gorivo, morao bi se bezuvjetno
kako za obdinske šume tako i za šume malih posjednika,
predpostavljajudi, da ovi za gospodarstvo prikladne i od
paše izlučene površine posjeduju, uzgoj srednje šume, odnosno
uredjeno preborno šumarenje preporučiti.


Pošto pako proti uvedenju ove vrsti uzgoja sliedede zaprieke
suprot stoje, kao:


Ovaj način gospodarenja kao najsustavniji, zahtjeva kako
u uzgoju tako i u šumarenju najzamašnijega strukovnog znanja
uz^izdašno brižljivo čuvanje;


zakonita zaštita, koja se današnjim šumskim zakonom sa
dotičnim šumsko-redarstvenimi naredbami i propisi postići ne
može, i napokon


nižji stepen naobraženja samoga pučanstva.


Za ukloniti ove zaprieke imalo bi se dakle :


1. Nastaviti dostatan broj tehničko naobraženih šumara
sa što mogude širjim djelokrugom, tome odgovarajudem materijalno
zajamčenom stanju, uz izdašno od obdine neodvisno
šumsko pomodno i čuvarsko osoblje;