DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 51 —


8. »U svakom podžupanijskom odboru kr. zera. kulturnoga
vieda ima biti po mogućnosti jedan šumar, koji 6e tamo
mnienje šumar, družtva zastupati«.
Iz navedenih resolucija moći je jasno razabrati zanos prve
đružtvene skupštine oko unapredjenja šumarstva u zemlji. Njeke
od tih resolucija jur su provedene, makar i u promienjenom
obliku, ali ih ima i takovih, koje su još i danas na dnevnom
redu te čekaju na njihovo povoljno riešenje.


Konačno je skupština u pogledu društvenoga Časopisa
zaključila, da se isti izdaje pod naslovom »Šumarski list« svake
Četvrt godine i to na hrvatskom i na njemačkom jeziku.


Na ovoj glavnoj društvenoj skupštini ustanovljen je i prvi
družtveni proračun sa prihodom od 1.111 for. 48 nvč. i razhodom
od 1.105 for.


Nakon dovršene glavne skupštine sastali su se skupštinari
na banket u prostorijah gradjanske strieljane, gdje je vladalo
najveće oduševljenje i srdačnost.


Sa obdržavanjem I. redovite glavne skupštine hrvatskoslavonskoga
šumarskoga družtva spojen je poučni izlet u šume
državne kod Lepavine , gdje je družtvo na dne 15. listopada
1876. razgledalo razne šumske kulture i biljevišta, kao
i razne naprave za transport drva, izvedene po Alexandru pl.
Weis8u iz Zagreba, koji je bio dostao ondje 2500 jutara državnih
bukovih šuma.


Na tom izletu zatekla je družtvo i brzojavna obaviest, da
je Njegova Jasnost knez Maximilijan od Thurn i Taxisa primio
pokroviteljstvo nad hrvatsko-slavonskim šumarskim družtvom.
Ovu radostnu viest pozdravili su sakupljeni skupštinari sa
trokratnim burnim Živio! i uz gruvanje mužara, a podjedno
je družtveno predsjedničtvo žicom pozdravilo prvog družtvenog
pokrovitelja.


Napred navedene resolucije predložene su kr. zem. vladi
na uvaženje, koja ih je riešila naredbom od 23 siečnja 1877.
br. 21.588. (Vidi svezak II Šum. 1. za g 1877. str. 118. i 119).